UBCDGD: Huấn Luyện Chấp Sự Tại Bắc Sơn

06-06-2019 394

Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục: Từ ngày 03-04/6/2019 Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục Thuộc Tổng Hội Hội Thánh Tin Lành Miền Bắc tiếp tục tổ chức chương trình huấn luyện, bồi dưỡng chấp sự cho các Hội Thánh đợt 2 tại Hội Thánh Tin Lành Bắc Sơn.

Tham dự, có Mục Sư Triệu Phúc Tiến, Ủy viên Ban Trị Sự Tổng hội - Trưởng Ủy ban Cơ Đốc Giáo Dục. Mục sư Phan Văn Cử, Tổng Thủ quỹ Tổng Liên hội  Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, cùng 130 Chấp sự trong các Hội Thánh khu vực Bắc Sơn, Thái Nguyên, Hà Nội, Thanh Hóa, Hưng Yên...

Chương trình bắt đầu vào lúc 9h00, ngày 03/06/2019, Mục Sư Triệu Phúc Tiến tâm tình và cầu nguyện dâng lớp học lên cho Chúa.

(Mục Sư Triệu Phúc Tiến tâm tình và cầu nguyện dâng lớp học lên cho Chúa)

Mục sư Phan Văn Cử diễn giả chương trình dành thời gian buổi sáng chia sẻ về Thánh chức Chấp sự và công tác của của Chấp sự trong Hội Thánh, nhất là công tác liên quan đến Giáo nghi Hội Thánh. Qua đây các học viên hiểu rõ Thánh chức Chấp sự cao quý và công tác Chúa giao cho Chấp sự ở giữa Hội Thánh quan trọng ra sao, để hết lòng hiệp tác với tôi tớ Chúa làm công việc Chúa thật tốt đẹp.


(Mục sư Phan Văn Cử diễn giả chương trình)

 Trong khóa huấn luyện lần này Mục sư diễn giả hướng dẫn kỹ năng Chấp sự học Lời Chúa cá nhân và chia sẻ Lời Chúa, tập trung vào hai khía cạnh:

Thứ nhất là phương pháp học Kinh Thánh cá nhân. Có hai bước:

Bước 1: Chọn Kinh Thánh nền tảng, chọn câu gốc, đặt chủ đề.

Bước 2: Phân tích phân đoạn Kinh Thánh, rút ra bài học, ứng dụng bài học vào đời sống.

Thứ hai là cách soạn một bài chia sẻ Lời Chúa. Để có một bài chia sẻ Kinh Thánh tốt, người chia sẻ cần xác định mục tiêu của bài chia sẻ, và người chia sẻ Lời Chúa cần chuẩn bị đời sống, tư cách và soạn bài kỹ lưỡng.

Vơi sự tận tâm của Mục sư diễn giả, chương trình kết thúc bằng sự vui mừng vì Chúa ban ơn trên lớp học. Không chỉ có thêm những kỹ năng, phương pháp giúp học viên áp dụng Lời Chúa vào trong cuộc sống và hướng dẫn người khác, các học viên còn có cơ hội chia sẻ thực tập ngay tại lớp.

(Quang cảnh lớp học)

      Xin Quí tôi con Chúa tiếp tục thêm lời cầu nguyện và hỗ trợ Ủy Ban Giáo Dục cho công tác huấn luyện Chấp Sự các Hội Thánh tại khu vực miền núi.

Nguồn: Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục.