Thường Trực Ban Trị Sự Tổng Hội Thông Báo!

08-08-2019 4713

Kính thưa quí tôi con  Chúa thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Bắc!

Hiện nay đang có một số thông tin trên mạng xã hội hoàn toàn sai sự thật về việc kỷ luật cảnh cáo Mục sư Bùi Quốc Phong, đã gây nhiều hoang mang và hiểu lầm. Để tránh tổn thương cho thân thể của Chúa, Ban Lãnh Đạo Tổng Hội quyết định lấy bản thông báo xuống khỏi trang web nội bộ của Tổng Hội. Nếu có những quyết định gì trong tương lai về việc này, Ban Lãnh Đạo Tổng Hội sẽ có những giải thích cặn kẽ để quí tôi con Chúa được rõ. 

Xin Chúa ở cùng Hội Thánh Ngài.