Thông báo »

Kêu Gọi Cầu Thay Và Dự Phần Dâng Hiến!

28-05-2019 434

Hội Thánh Tin Lành TP. Thái Bình sau nhiều năm gặp khó khăn, tưởng chừng như không còn tồn tại, con dân Chúa tản lạc khắp nơi, nhà thờ và tài sản bị trưng dụng cho việc quy hoạch thành phố. Bởi ơn Chúa những năm gần đây Hội Thánh được phục hồi, đang có đà phát triển...

TRƯỜNG THÁNH KINH THẦN HỌC HÀ NỘI TUYỂN SINH, Khoá IV (Niên khoá 2019 - 2023)

08-04-2019 2640

Ban Giám hiệu Trường Thánh Kinh Thần học Hà Nội thông báo tới các Hội Thánh trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) về việc Tuyển sinh hệ Cử nhân Thần học, Khoá IV (Niên khoá 2019 - 2023).

TÂM THƯ KÊU GỌI CẦU THAY VÀ GIÚP ĐỠ GIA ĐÌNH THẦY TRUYỀN ĐẠO ĐINH KHẮC CHIẾN

04-04-2019 1857

Thư Chúc Mừng Ngày Phụ Nữ Tin Lành

07-03-2019 554

Thư Kêu Gọi Dâng Hiến Quỹ Hưu Trí

01-02-2019 933

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ GIÀNG A MA

29-01-2019 666

Thư Chúc Mừng Giáng Sinh Và Năm Mới 2019

21-12-2018 1168

Phông Gợi Ý Cho Lễ Giáng Sinh 2018

25-11-2018 1683

25-11-2018 504

Thay Đổi Địa Điểm Tổ Chức Hội Đồng Bồi Linh Mục sư - Truyền Đạo Năm 2018

24-10-2018 1499