Suy niệm Lời Chúa »

THƠ: TÔI LÀ AI?

08-04-2019 650

BÀI 177: Khôn ngoan của ma quỷ

26-10-2018 1157

Nhiều khi con dân Chúa không nhận ra kế hoạch của ma quỷ, mà chỉ tìm lỗi lầm của nhau để gây nên bất hoà và tranh chấp. Ta nên nhớ rằng ma quỷ là kẻ gian dối, Chúa Giê-xu gọi nó là cha của dối trá. Lúc nào nó cũng muốn gây bất hòa xáo trộn trong Hội Thánh.

BÀI 176: Khôn ngoan từ trên xuống

25-10-2018 903

Xin Chúa cho mỗi chúng ta khôn ngoan từ trên cao để không phàn nàn oán trách và gây nên những bất hòa không cần thiết cho Tổng Hội chúng ta.

BÀI 175: Cách sống trong xã hội vô đạo

24-10-2018 948

Sống trong văn hóa ngoại giáo, sa đọa, vô luân của thàng phố Sô-dôm, ông Lót đã cố gắng duy trì gia đình trong đạo Chúa và phục vụ tôn thờ Chúa. Nhưng ông đã thất bại.

BÀI 174: Bất Cứ Việc Gì

23-10-2018 865

Tuy nhiên ngay trong Châm Ngôn 16:2 tác giả đã cảnh báo: “2Các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình; Song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng.

BÀI 173: Phục Hưng Tâm Linh

05-10-2018 917

Câu ghi nhớ hôm nay phản ánh lời kêu gọi của chính Chúa Giê-xu: “28Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.

BÀI 172: Phục Hưng

03-10-2018 784

Trên đây là hình ảnh biểu tượng cho một cuộc phục hưng tâm linh trong một Hội Thánh có tiếng là sống, nhưng thực sự đã chết khô rồi. Vì lời Chúa không được học, chỉ lo hội nghị, lo truyền giảng, không lo nuôi dân Chúa có lẽ đã lâu đến vài chục năm. Đến nỗi khi nói đến Trường Chủ Nhật thì mọi người không hiểu gì cả.

BÀI 171: Lo Lắng Về Việc Mình Không Thay Đổi Được

01-10-2018 751

Có người bảo rằng: “Lo lắng là tiền lời mình phải trả cho những vấn đề thuộc về ngày mai”. Nhưng còn tệ hơn thế nữa. Lo lắng bắt đầu bằng một nỗi sợ nho nhỏ, nhưng rồi làm cho hao mòn năng lượng và năng xuất, làm cho ta mất hết khả năng sáng tạo và sáng kiến.

BÀI 170: Kinh Thánh Có Chính Xác Không?

28-09-2018 853

Câu hỏi không phải là Kinh thánh có chính xác không ? mà là con người chúng ta có sẵn lòng chấp nhận lời dạy của Kinh Thánh hay không?

BÀI 169: Hãy Hết Lòng Tin Cậy Chúa

27-09-2018 838

Lĩnh tụ Môi-se là người hết lòng tin cậy Chúa, vào cuối đời, ông đã bảo con dân Chúa lúc ấy: “9Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín