Phương pháp sống đạo »

BÀI 14: TIÊN TRI Ê-XÊ-CHI-ÊN VÀ SỨ ĐIỆP

23 giờ 7

Đây là khải tượng về “Bốn Sinh vật”. Mục đích của khải tượng này gồm hai phần: Một là, Ủy thác cho Tiên tri Ê-xê-chi-ên nhận trách nhiệm tiên tri. Hai là, gây ấn tượng cho nhà tiên tri về sứ điệp của Chúa để loan truyền cho dân Chúa.

BÀI 13: TIÊN TRI Ê-XÊ-CHI-ÊN VÀ SỨ ĐIỆP

13-08-2018 51

Thưa quý vị, đây là tình trạng sẽ xảy ra cho chúng ta ngày nay. Chúng ta có thể làm Đức Thánh Linh buồn lòng và kháng cự Ngài cho đến khi Thánh Linh bị dập tắt và tâm hồn chúng ta giống như ngôi đền thờ đã m

BÀI 12: TIÊN TRI Ê-XÊ-CHI-ÊN VÀ SỨ ĐIỆP

23-05-2018 294

BÀI 11: TÌM HIỂU SÁCH TIÊN TRI GIÊ-RÊ-MI VÀ CA THƯƠNG

03-05-2018 377

Giê-rê-mi là vị tiên tri thứ chín. Nói tiên tri trong vương quốc Giu-đa ở miền nam trước thời kỳ vương quốc bị lưu đày và trong thời gian nước bị chiếm đóng. Giê-rê-mi phục vụ trong ba vương triều: Giô-si-a, Giê-hô-gia-kim, và Sê-đê-kia.

BÀI 10: TIÊN TRI Ê-SAI

23-04-2018 725

Tiên tri Ê-sai là một người thuộc dòng dõi hoàng tộc quý phái. Trưởng thành trong cung điện và có địa vị trong xã hội. Ông phục vụ Chúa trong suốt 60 năm, truyền thuyết nói rằng ông bị sát hại dưới triều Vua Ma-na-se lúc ông 120 tuổi. Sứ điệp Ê-sai rao giảng sự Cứu Rỗi không phải chỉ cho dân Chúa mà còn cho cả các dân ngoại. Vì thế khi đọc tiên tri Ê-sai, chúng ta biết rằng chính chúng ta cũng được hưởng sự cứu rỗi mà tiên tri này nói tới.

Bài 09: TIÊN TRI Ê-LI VÀ Ê-LI-SÊ

16-04-2018 412

Bài 08 TIÊN TRI SA-MU-ÊN - NHÀ TIÊN TRI GƯƠNG MẪU

06-04-2018 273

Tiên tri Sa-mu-ên là tiên tri gương mẫu cho các tiên tri vì ông là người bảo vệ việc tôn thờ Chúa. Chăm sóc tất cả 12 chi tộc, đem phục hưng lại cho nước Israel, hướng dẫn dân tôn thờ Chúa và mọi chi tộc nghe theo chỉ đạo của ông. Sa-mu-ên cũng làm cho nước Israel vững vàng đối với nước ngoài, làm cho nước được an bình và thịnh vượng.

Bài 07: LÃNH TỤ MÔI-SE - TIÊN TRI ĐẦU TIÊN CỦA CHÚA

31-03-2018 291

Lãnh tụ Môi-se là người đầu tiên được nhận mặc khải từ Chúa, ghi chép lại và dạy cho dân Chúa. Mặc khải này trải rộng khắp các lĩnh vực của sự sống kể cả luật lệ về sự thánh khiết, tinh sạch, nghi lễ, đời sống gia đình, việc làm và xã hội. Qua lãnh tụ Môi-se, Chúa đã hoạch định hình thành một dân Chúa theo ý Ngài. Mặc khải của Chúa là khiến dân Chúa không bị tiêm nhiễm những việc làm quái gở của các dân ngoại Do-thái, kể cả bói toán và ma thuật.

Bài 06: KHẢI TƯỢNG

24-03-2018 275

Ngay từ ban đầu, Chúa đã từng mặc khải tính tình của Ngài và lời răn dạy cho nhân loại qua những khải tượng mà Ngài ban cho một số người. Qua các khải tượng, Chúa mặc khải cho biết những gì Chúa muốn hay những gì Chúa muốn làm và chỉ định người Chúa chọn để thi hành.

Bài 05: BIỂU TƯỢNG CỦA LỜI TIÊN TRI

17-03-2018 310

Nếu các lời tiên tri lúc nào cũng hoàn toàn đặc biệt, luôn luôn có những chi tiết về tên gọi, nơi chốn và sự kiện, thì sẽ trở thành ngày tháng nhất định. Nhưng trong sự khôn ngoan của Chúa, các tiên tri có sứ điệp cho thời đại của họ cũng như sứ điệp cho chúng ta 2500 năm về sau. Lời tiên tri vừa có thời gian lại vừa vô thời gian. Nếu chúng ta đọc các sách tiên tri đúng cách, chúng ta sẽ không bao giờ lầm lẫn.