Thứ Bảy, Tháng Sáu 22, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 100: Cái Nhìn Từ Trên Trời

Bài 100: Cái Nhìn Từ Trên Trời

Đọc Thi-thiên 33

1Hỡi người công chính, hãy vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va!
Sự ca ngợi Chúa thích đáng cho người ngay thẳng.
2Hãy dùng đàn lia mà cảm tạ Đức Giê-hô-va;
Hãy dùng đàn hạc mười dây mà ca ngợi Ngài!
3Hãy hát cho Ngài một bài ca mới,
Và tấu khúc du dương hòa với tiếng reo mừng!
4Vì lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng,
Và mọi việc Ngài làm bày tỏ sự thành tín.
5Ngài yêu sự công chính và điều chính trực;
Khắp đất đầy dẫy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va.
6Các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va,
Tất cả đạo binh tinh tú do hơi thở của miệng Ngài mà có.
7Ngài thu tất cả nước biển lại thành đống,
Và chứa nước sâu trong kho.
8Khắp thiên hạ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va;
Các dân trên đất hãy run sợ trước Ngài!
9Vì Ngài phán thì mọi sự liền có;
Ngài truyền lệnh thì muôn vật vững bền.
10Đức Giê-hô-va làm thất bại mưu đồ của các nước,
Ngài phá hỏng mục đích của các dân.
11Kế hoạch của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời,
Tư tưởng của lòng Ngài còn đời nầy sang đời kia.
12Quốc gia nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình,
Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình,
Được phước vô cùng!
13Đức Giê-hô-va từ trên trời nhìn xuống,
Ngài nhìn thấy tất cả con cái loài người.
14Từ ngai Chúa ngự, Ngài nhìn xuống,
Ngài xem xét mọi người ở thế gian.
15Ngài nắn nên lòng của mọi người,
Và xem xét mọi việc làm của họ.
16Chẳng có vua nào nhờ binh đông mà được giải cứu,
Không có dũng sĩ nào bởi sức mạnh phi thường mà được thoát thân.
17Nhờ ngựa để được cứu là vô ích,
Uy lực của nó cũng chẳng giải cứu được ai.
18Kìa con mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem những người kính sợ Ngài,
Và những người hi vọng nơi lòng nhân từ Ngài
19Để cứu linh hồn họ khỏi sự chếtVà bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém.
20Linh hồn chúng tôi trông đợi Đức Giê-hô-va;
Ngài là nguồn tiếp trợ và cái khiên của chúng tôi.
21Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Ngài
Vì chúng tôi đã tin cậy nơi Danh Thánh của Ngài.
22Lạy Đức Giê-hô-va, xin sự nhân từ Ngài tuôn đổ trên chúng con,
Đúng như chúng con hi vọng nơi Ngài.

Câu căn bản: Đức Giê-hô-va từ trên trời nhìn xuống, Ngài nhìn thấy tất cả con cái loài người. (Câu 13).

Suy niệm: Từ trời Chúa nhìn xuống thế gian và thấy mỗi một người trên đất. Chúa nhìn nhưng không phải như một số người quan niệm, với đôi mắt xa lạ, tàn ác hay thù hằn. Không, Chúa quan tâm đến mỗi chúng ta. Vị trí trên trời cao của Chúa không cản trở Chúa hiểu biết thế nhân hay hành động của Ngài trong nhân thế.

Hoàn toàn ngược lại !

Chúa toàn tri tức là biết rõ hết,

toàn năng nghĩa là làm được tất cả,

toàn tại nghĩa là có mặt khắp nơi cùng một lúc.

Chúa nhìn thấy mỗi người, mỗi ông, mỗi bà, mỗi thanh niên, mỗi thiếu nữ, mỗi bé trai, bé gái, người già hay người trẻ….

Chúa biết tên mỗi người, những nỗi vui, buồn, mỗi tư tưởng trong trí óc mỗi người. Chúa biết cả số tóc trên đầu mỗi chúng ta (Lu-ca 12:7).

Chúa không bỏ qua người nào. Chúa biết rõ người ấy là ai và còn rõ hơn chính người đó nữa.

Còn gì nữa nhỉ? Còn nỗi đau khổ của con người thì sao?

Chúa xót thương và hành động.

Chúa đã thương yêu thế nhân đến nỗi sai Con Một của Ngài vào trần gian, để ai tin nhận Con ấy không bị hư vong mà hưởng sự sống vĩnh hằng. (Giăng 3:16).

Tác giả Thi-thiên viết: Đức Chúa Trời chúng ta đến và không im lặng đâu! (Thi-thiên 50:3). Chúa không ở mãi trên trời cao không đoái trông đến những thảm họa, xa lạ với những đau thương của con người chúng ta. Chúa đã vào đời trong con người Giê-xu. Chúa đã bước đi giữa loài người chúng ta, đã cùng chịu đau thương với chúng ta và còn hiến tặng sự cứu chuộc hoàn toàn của Ngài qua sự hi sinh trên thập giá tại Gô-gô-tha ngày xưa.

Cũng từ trên trời, Thượng Đế, Đức Chúa Trời thấy rõ mọi hoàn cảnh của chúng ta. Đấng dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng thấy và biết tất cả. Vì thế qua sự cầu nguyện, bạn có thể trình dâng mọi nỗi lo buồn của mình lên Chúa.

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Chúa, Chúa nhìn thấy tất cả và Chúa biết rõ con. Chúa không phải là một Thần linh xa vời lãnh cảm nhưng Chúa đã đoái thương con. Chúa ở trên mọi khó khăn của con, và mỗi thử thách con trải qua, vì vậy con quyết tâm tin cậy Chúa. A-men.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN