Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Bài 104: Ca Mừng

Đọc  1 Sử ký 15:16-22; 16:4-7

16Đa-vít truyền cho các nhà lãnh đạo người Lê-vi cử trong anh em của họ những người ca hát để cất tiếng hát vui vẻ, hòa theo các nhạc khí như đàn lia, đàn hạc, và chập chõa.
17Người Lê-vi cử Hê-man, con của Giô-ên, và từ trong anh em của ông có A-sáp, con của Bê-rê-kia; về dòng Mê-ra-ri, là anh em của họ, thì có Ê-than, con của Cu-sa-gia;
18cùng với họ, có các anh em phụ tá của họ là Xa-cha-ri, Bên, Gia-xi-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, U-ni, Ê-li-áp, Bê-na-gia, Ma-a-xê-gia, Ma-ti-thia, Ê-li-phê-lê, Mích-nê-gia; và những người gác cửa là Ô-bết Ê-đôm và Giê-i-ên.
19Những người ca hát là Hê-man, A-sáp, và Ê-than đánh chập chõa bằng đồng;
20Xa-cha-ri, A-xi-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, U-ni, Ê-li-áp, Ma-a-xê-gia, và Bê-na-gia, đánh đàn lia theo điệu A-la-mốt;
21còn Ma-ti-thia, Ê-li-phê-lê, Mích-nê-gia, Ô-bết Ê-đôm, Giê-i-ên, và A-xa-xia, đánh đàn hạc theo điệu Sê-mi-nít để hướng dẫn.
22Kê-na-nia lãnh đạo người Lê-vi về việc ca hát; ông điều khiển việc ca hát vì thành thạo âm nhạc.
16Đa-vít truyền cho các nhà lãnh đạo người Lê-vi cử trong anh em của họ những người ca hát để cất tiếng hát vui vẻ, hòa theo các nhạc khí như đàn lia, đàn hạc, và chập chõa.
17Người Lê-vi cử Hê-man, con của Giô-ên, và từ trong anh em của ông có A-sáp, con của Bê-rê-kia; về dòng Mê-ra-ri, là anh em của họ, thì có Ê-than, con của Cu-sa-gia;
18cùng với họ, có các anh em phụ tá của họ là Xa-cha-ri, Bên, Gia-xi-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, U-ni, Ê-li-áp, Bê-na-gia, Ma-a-xê-gia, Ma-ti-thia, Ê-li-phê-lê, Mích-nê-gia; và những người gác cửa là Ô-bết Ê-đôm và Giê-i-ên.
19Những người ca hát là Hê-man, A-sáp, và Ê-than đánh chập chõa bằng đồng;
20Xa-cha-ri, A-xi-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, U-ni, Ê-li-áp, Ma-a-xê-gia, và Bê-na-gia, đánh đàn lia theo điệu A-la-mốt;
21còn Ma-ti-thia, Ê-li-phê-lê, Mích-nê-gia, Ô-bết Ê-đôm, Giê-i-ên, và A-xa-xia, đánh đàn hạc theo điệu Sê-mi-nít để hướng dẫn.
22Kê-na-nia lãnh đạo người Lê-vi về việc ca hát; ông điều khiển việc ca hát vì thành thạo âm nhạc.

Câu căn bản: Đa-vít truyền cho các nhà lãnh đạo người Lê-vi cử trong anh em của họ những người ca hát để cất tiếng hát vui vẻ, hòa với các nhạc khí như đàn lia, đàn hạc và chập chỏa. (Câu 16).

Suy niệm: Đa-vít biết việc ca ngợi tôn vinh Chúa rất quan trọng. Đọc trong Thi-thiên ta biết có nhiều lúc Đa-vít gặp hoàn cảnh khó khăn, đã ngừng lại dâng tiếng ca ngợi Chúa và viết ra những ca khúc để ghi nhớ. Khi lên làm vua, Đa-vít cũng tổ chức việc ca hát tôn vinh Chúa rất chu đáo, với nhạc khí và ca sĩ chuyên nghiệp.

Trong dịp rước hòm Giao Ước về Giê-ru-sa-lem, Đa-vít khởi xướng thành lập ca đoàn và ban nhạc để tôn vinh ca ngợi Chúa trong niềm hân hoan. Sau đó là việc dâng tế lễ cho Chúa rất long trọng.

Dân chúng khắp Israel được triệu tập về Giê-ru-sa-lem để  ăn mừng trong niềm vui với âm nhạc hân hoan ca ngợi. Đây là dịp cho những đoàn người đông đảo ồn ào và xúc động. Các nhạc sĩ tài ba sử dụng nhạc khí và kèn trống nhiều loại.

Hòm Giao Ước được định vị  (1 Sử ký 15:28; 16:1) trong tiếng ca hát và nhạc khi vui vẻ của dân Chúa.

Chúng ta thấy đó là một cảnh tượng mẫu về việc con dân Chúa ca mừng cảm tạ Chúa dưới đất, dẫn đầu cho cảnh tượng trên trời sau này, khi sứ đồ Giăng ghi:

Tôi nhìn xem, và nghe tiếng của nhiều thiên sứ chung quanh ngai, các sinh vật và các trưởng lão. Có muôn muôn nghìn thiên sứ đồng hát lớn tiếng rằng: ‘Chiên Con đã bị giết xứng đáng được uy quyền, giàu có, khôn ngoan, uy lực, tôn trọng, vinh quang và ca ngợi.’ Tôi nghe mọi tạo vật trên trời, dưới đất, bên dưới đất. Trong biển, và tất cả mọi vật trong các nơi ấy đều nói rằng: Chúc cho Đấng ngồi trên ngai và Chiên Con được ca ngợi, tôn trọng, vinh quang và uy lực cho đến đời đời ! Bốn sinh vật đều nói: A-men!  Và các trưởng lão phủ phục thờ lạy.”

(Khải Huyền 5:12-14).

Bạn thì sao? Bạn là khán giả xem cuốn phim dân Chúa nghìn xưa ca ngợi tôn vinh Chúa hay chờ đến lúc vào thiên đàng để chứng kiến cảnh muôn vật ca mừng tôn vinh Chúa?

Chúng tôi mời bạn hãy cùng triệu triệu con dân Chúa trên khắp thế giới đang dành tháng tư để dâng tiếng suy tôn ca ngợi và cảm tạ Chúa. Hãy tham gia các ban hát, ban nhạc, hãy làm thơ, sáng tác nhạc, tập những Thánh Ca ca ngợi cảm tạ Chúa. Hãy noi gương Đa-vít dâng lên Chúa những lời cảm tạ của chính bạn hôm nay. Chúa đang chờ nghe tiếng của bạn.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN