HỘI THÁNH NAM ĐỊNH

Địa chỉ: Số 40 Quang Trung – TP. Nam Định

Điện thoại:

Email:

Quản nhiệm: Mục Sư Hoàng Văn Thành