Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeHướng Dẫn Mục VụGiáo NghiLễ Xức Dầu Cầu Nguyện Cho Người Bệnh

Lễ Xức Dầu Cầu Nguyện Cho Người Bệnh

Khi tín hữu lâm bệnh và có nhu cầu, Quản Nhiệm Hội Thánh có trách nhiệm đến thăm và xức dầu cầu nguyện cho bệnh nhân. Trong trường hợp Quản Nhiệm không thể đến, ông có thể chỉ định người thay thế.

A. Lời Kinh Thánh

1) Xức Dầu Cầu Nguyện

“Trong anh em có ai chịu khổ chăng?Người  ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Hãy hát ngợi khen. Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão Hội Thánh đến, sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha” (Gia. 5:15).

“Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhơn những lằn đòn của Ngài mà anh em được lành bịnh” (I Phi. 2:23b; Ês. 53:5).

2) Xưng Tội Cầu Nguyện

“Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh” (Gia. 5:16a).

3) Sốt Sắng Và Bền Đỗ Cầu Nguyện

“Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều”  (Gia. 5:16b).

B. Thực Hiện Việc Xức Dầu Cầu Nguyện

 Quản Nhiệm và những người tham dự hiệp một trong lời cầu nguyện cho bệnh nhân.

 Nếu thuận tiện Quản Nhiệm cho hát một bài Thánh Ca hoặc đọc một phân đoạn Kinh Thánh ngắn. Sau đó xức dầu nơi trán bịnh nhân và nói:

“Nhân danh Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, Đấng mang mọi bịnh tật chúng ta trên thân thể Ngài, tôi xức dầu cầu nguyện cho……. Nguyện Chúa cất mọi đau yếu ra khỏi thân thể của ông/bà/anh/chi/em…….. Amen!”                        

Tiếp theo Quản Nhiệm cầu nguyện xin Chúa thêm sức cho bệnh nhân.

Cầu nguyện chung – Hát Halelugia.

Lưu Ý: Trong những trường hợp không thuận tiện, Quản Nhiệm tùy nghi thực hiện việc cầu nguyện linh động, ngắn gọn.

 

 

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN