Lời khuyên khôn ngoan

Đọc CVCSĐ 5:17-29

17Bấy giờ thầy tế lễ thượng phẩm và những kẻ theo ông, tức là phái Sa-đu-sê, đầy lòng ganh tị, đứng dậy

18bắt các sứ đồ giam vào ngục.

19Nhưng ban đêm có một thiên sứ của Chúa mở cửa ngục đem các sứ đồ ra và dặn rằng:

20“Hãy đi, đứng nơi đền thờ và rao giảng cho dân chúng mọi lời của sự sống nầy.”

21Nghe thế, các sứ đồ đi vào đền thờ vừa lúc rạng đông và bắt đầu dạy dỗ. Khi thầy tế lễ thượng phẩm và đoàn tùy tùng đến, họ triệu tập Hội đồng với tất cả trưởng lão của dân Y-sơ-ra-ên lại, rồi sai người vào ngục để giải các sứ đồ đến.

22Nhưng các người thừa hành vào trong ngục, không thấy các sứ đồ tại đó, liền trở về trình

23rằng: “Chúng tôi thấy ngục đóng rất cẩn thận và lính canh đứng trước cửa, nhưng lúc mở ra thì chẳng thấy một người nào ở trong đó.”

24Viên quản lý đền thờ và các thầy tế lễ cả nghe những lời ấy thì bối rối về các sứ đồ và không biết việc nầy sẽ ra sao.

25Nhưng có người đến báo với họ rằng: “Kìa, những người mà các ông đã bỏ tù, bây giờ đang ở trong đền thờ dạy dỗ dân chúng!”

26Viên quản lý đền thờ với các nhân viên liền đi đến nơi và bắt các sứ đồ dẫn đi, nhưng không dùng bạo lực vì họ sợ bị dân chúng ném đá.

27Họ giải các sứ đồ đi và đem đến Hội đồng. Thầy tế lễ thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ rằng:

28“Chúng tôi đã nghiêm cấm các anh lấy danh đó để dạy dỗ, thế mà các anh đã làm cho Giê-ru-sa-lem tràn ngập giáo lý của mình, lại còn muốn cho máu Người ấy đổ lại trên chúng tôi nữa chứ!”

29Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời: “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta.

Câu căn bản: “Bây giờ tôi xin khuyên quý vị: Hãy tránh xa những người này, cứ để mặc họ, vì nếu mưu định và công việc nầy đến từ loài người thì sẽ bị thất bại; nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời mà ra thì quý vị không thể nào tiêu diệt họ được; trái lại, quý vị liều mình chiến đấu chống lại Đức Chúa Trời.” (Câu 38-39).

Suy niệm:  Một trong những khó khăn của những người gây trở ngại và muốn cấm đoán những người rao truyền Tin Mừng và làm các phép lạ chữa bệnh hay trừ quỷ từ xưa tới nay trên khắp thế giới là: Họ không hiểu từ đâu mà con dân Chúa có sức mạnh và can đảm, không sợ hãi bất cứ thế lực nào.

Người ta vẫn tưởng rằng những người tin Chúa hành động dưới một sự hỗ trợ của một thế lực loài người nào, nên cứ đặt câu hỏi: “Nhờ quyền năng nào hay là nhân danh ai mà làm các việc này?”  Tại nhiều nơi người ta cho rằng đạo Tin Lành là Đạo Mỹ và do người Mỹ điều khiển. Thật ra nước Mỹ mới có chưa đầy 300 năm còn Đạo Chúa đã có hơn 2000 năm. Hơn 2000 năm trước Giáo sư Ga-ma-li-ên đã thấy lúng túng của những người muốn cấm các sứ đồ giảng đạo và làm các phép lạ nên đã nói câu mà chúng ta dùng làm căn bản suy ngẫm hôm nay.

Câu nói này lý luận rằng: Nếu việc nào do Chúa hành động thì con người không nên ngăn cản, vì không ai chống cự lại được với Chúa. Đây chính là vấn nạn của những người không hiểu nguồn gốc quyền năng của Tin Lành.

Tuy nhiên là con cái Chúa, chúng ta cũng nên ý thức rằng: Khi chúng ta vâng mệnh lệnh Chúa và nhân danh Chúa Giê-xu mà hành động thì Chúa phù hộ và ban quyền năng, nhưng khi chúng ta vì danh nghĩa nào khác thì không có sức mạnh của Chúa, và dễ bị tiêu diệt.

Cầu xin Chúa cho những người vâng mệnh Chúa mà hành động sẽ thành công trong việc phục vụ Chúa và cứu giúp đồng bào.

Nguyễn Sinh