Ngày 24 tháng Sáu Hãy Đầy Lòng Thương Xót!

507

Tại sao ngươi không thương xót đồng bạn của ngươi
như ta đã thương xót ngươi?
-Ma-thi-ơ 18:33-

Lòng thương xót là một món quà. Thường không ai xứng đáng nhận. Hình phạt và các hậu quả là phần thưởng đích đáng của tội lỗi, nhưng người có lòng thương xót không đòi hỏi sự công bằng đối với người có lỗi. Giả như không vì lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta hẳn đều đã phải chịu sự đoán phạt kinh khủng của Ngài từ lâu rồi. Nếu không vì lòng thương xót của Ngài, hẳn Chúa đã lên án chúng ta ngay sau lần đầu tiên chúng ta vi phạm. Nếu không vì lòng thương xót của Chúa, thì Ngài đã trừng phạt chúng ta mỗi khi chúng ta phạm tội. Nhưng thay vì để chúng ta gánh chịu hình phạt trọn vẹn cho tội lỗi mình, Chúa đã tỏ lòng thương xót của Ngài khi chính Ngài trả thay án phạt đó cho tội lỗi của chúng ta.

Bạn có thấy khó khăn để bày tỏ lòng thương xót không? Có thể bạn không hiểu hết lòng thương xót mà Chúa đã bày tỏ cho bạn. Chúa Giê-su truyền lệnh cho các môn đồ Ngài hãy trải rộng cho người khác cùng một lòng thương xót mà họ đã nhận được từ nơi Chúa. Khi suy tưởng về ơn thương xót lạ lùng mà họ nhận được dù không xứng đáng, thì làm sao họ có thể từ chối không phân phát cho người khác cũng một ơn thương xót vô điều kiện ấy?

Có thể có ai đó phạm lỗi với chúng ta một cách nặng nề như mức độ chúng ta đã phạm tội nghịch cùng Chúa không? Có sự vi phạm nào nghịch với chúng ta dầu không đáng phải chịu như sự bạo hành đã chất lên Con vô tội của Thiên Chúa không? Chúng ta quên quá nhanh ơn thương xót mà bởi ân điển Chúa đã ban cho chúng ta, trong khi chỉ tập trung vào những bất công chúng ta phải chịu đựng do người khác gây ra!

Nếu bạn thấy thật khó để có thể tha thứ cho người khác, bạn nên suy ngẫm về lòng thương xót của Chúa, là điều ngăn cản cơn thịnh nộ chính đáng của Chúa để bạn khỏi phải gánh chịu. Kinh Thánh mô tả Thiên Chúa là “Đấng giàu lòng tha thứ, nhân từ và hay thương xót, chậm nóng giận, và dư đầy lòng yêu thương thành tín” (Nê-hê-mi 9:17b).

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)