Bài 010: Huyền Nhiệm

10-01-2018 458

Huyền nhiệm

Đọc Kinh thánh: Ma-thi-ơ 1:18-25

8Vả, sự giáng sanh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh.

19Giô-sép, chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm.

20Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh.

21Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.

22Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng:

23Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên;nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

24Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình;

25song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Jêsus.

Câu căn bản: Ma-thi-ơ 1:21

21Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.”

Suy niệm: Mỗi mùa kỷ niệm Chúa Giê-xu giáng sinh là một dịp cho nhân loại trở về những huyền nhiệm của sự việc này.  Những địa danh như Bết-lê-hem, Giê-ru-sa-lem được nhắc đến không phải vì một vụ nổ bom tự sát của thêm một cảm tử quân Palestine nữa; hay cuộc vây hãm của quân Do-thái vì xét thấy các phần tử vũ trang Hamas trú đóng trong nơi Chúa sinh ra ngày xưa. 

Người ta trở về các địa danh này để tìm một hình ảnh.  Tìm máng cỏ đàng sau một chuồng cừu hôi hám của cái quán xưa đông chật khách về đăng ký kiểm tra dân số.

Người ta không nhìn vào Bết-lê-hem như một thành phố, với không khí nhộn nhịp của một ngày hội.  Người ta muốn theo chân các gã chăn cừu đi tìm một hài nhi nằm trong máng cỏ.

Lạ thật, nếu chỉ là một hài nhi thôi, thì ngạc nhiên hay xúc động cũng giới hạn trong một không gian hẹp và thời gian ngắn ngủi.  Tất cả những gì đẹp nhất của hài nhi nào cũng chỉ ít ngày, ít tuần lễ hay cùng lắm là cho đến khi hài nhi đã thành thiếu niên là hết.  Nhưng hài nhi Giê-xu dù được sinh ra trong chốn tầm thường, với cha mẹ nghèo nàn, thế mà người ta vẫn kỷ niệm mỗi năm cho đến hơn 2000 năm sau.  Câu chuyện về hài nhi ấy không phải huyền thoại nhưng thật là huyền nhiệm.

Huyền nhiệm ở các điểm sau đây:

Việc ra đời của hài nhi Giê-xu đã được tiên đoán trước bẩy trăm năm.  Sứ giả của Chúa, tiên-tri Ê-sai đã viết: “Một hài nhi sẽ vì chúng ta được sinh ra, vì lợi ích của chúng ta mà một bé trai sẽ xuất hiện:  chủ quyền sẽ đặt trên vai Người, tên Người sẽ là Quân Sư Huyền Nhiệm, Thần Vạn Năng, Cha Vĩnh Hằng, Vua Hòa Bình.”  (Ê-sai 9:6 NS dịch).  Hài nhi được sinh ra, nhưng theo lối nói của nhà tiên tri, sứ giả của Chúa thì hài nhi Giê-xu được ban cho, được trao tặng cho nhân loại như một món quà từ Thượng Đế.

Việc ra đời của hài nhi Giê-xu được thiên binh loan báo cho các gã chăn cừu là một tin mừng cho nhân loại.  Tin mừng nào đây?  Nhân loại được gì qua hài nhi này? Tin mừng với quà tặng mang ý nghĩa nào?  Hằng triệu người đã mua cây thông, trang hoàng nhà cửa, gởi thiệp và quà cho bè bạn mỗi năm, kể cả năm nay, nhưng có thể vẫn chưa trả lời được câu hỏi này.  Tin mừng cho ai và ai được tặng quà?  Mỗi người cần tìm ra câu trả lời dứt khoát thì việc kỷ niệm Chúa Vào Đời mới có giá trị, bằng không, chỉ là chạy theo một loại lễ hội mà mình không hiểu gì mấy, cũng như lễ hội Halloween của người Mỹ vậy.

Thông thường người ta không kỷ niệm sinh nhật của những người đã chết, lại càng không kỷ niệm ngày ra đời của một hài nhi về sau trưởng thành.  Tại sao người ta kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giê-xu?  Huyền nhiệm là Chúa Giê-xu ra đời để hi sinh làm sinh tế chuộc tội cho toàn thể nhân loại.  Ngài đã bị tử hình và sau đó ba ngày đã sống lại.  Vì vậy, khi những người hiểu rõ cuộc đời Chúa Giê-xu và tin nhận Ngài, tức là những môn đệ thật của Chúa, kỷ niệm Chúa vào đời thì họ tận ý, tận lực, tận tâm, và tận tình làm việc ấy, vì biết rằng Chúa đang sống và đang nhìn thấy thái độ của họ.  Đây là huyền nhiệm mà những ai chỉ chạy theo (hay ăn theo) không thể nào quan niệm nổi.

Ngày nay nhiều nơi trên thế giới người tin Chúa bị ngăn cấm hay hạn chế việc kỷ niệm Chúa Giê-xu vào đời.  Nhưng những kẻ thi hành uy quyền cấm đoán ấy không biết một điều huyền nhiệm, đó là:  Những người tin Chúa Giê-xu thật sự đã kinh nghiệm quyền năng tái tạo mà Cứu Chúa Giê-xu đã đưa vào cuộc đời của họ.  Dù cấm cản trong hình thức, nhưng không ai ngăn được sức mạnh trong tâm hồn.  Sức mạnh đó là tình thương, đức hi sinh và sự thanh khiết của cuộc đời được tha thứ tội. Chỉ những ai bằng lòng hạ mình tin nhận Chúa, mới kinh nghiệm niềm vui này.

Nguyễn Sinh