Bài 052: ĐÔI MẮT NHÌN CỦA NGƯỜI CHA

28-02-2018 424

Bài 052: ĐÔI MẮT NHÌN CỦA NGƯỜI CHA

Đọc Kinh thánh: 1 Cô-rinh-tô 15:35-49

35Nhưng có kẻ sẽ nói rằng: Người chết sống lại thể nào, lấy xác nào mà trở lại?

36Hỡi kẻ dại kia, vật gì ngươi gieo, nếu không chết đi trước đã, thì không sống lại được.

37Còn như vật ngươi gieo, ấy không phải là chính hình thể sẽ sanh ra, chẳng qua là một cái hột, như hột lúa mì hay là hột giống nào khác.

38Đức Chúa Trời cho nó hình thể tùy ý Ngài lấy làm tốt, mỗi một hột giống, cho một hình thể riêng.

39Mọi xác thịt chẳng phải là đồng một xác thịt; nhưng xác thịt loài người khác, xác thịt loài thú khác, loài chim khác, loài cá khác.

40Lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất, nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau.

41Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của ngôi sao khác; vinh quang của ngôi sao nầy với vinh quang của ngôi sao kia cũng khác.

42Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát;

43đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh; đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh;

44đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể huyết khí, thì cũng có thể thiêng liêng;

45ấy vậy, có lời chép rằng: Người thứ nhứt là A-đam đã nên linh hồn sống. A-đam sau hết là thần ban sự sống.

46Nhưng chẳng phải thể thiêng liêng đến trước, ấy là thể huyết khí; rồi thể thiêng liêng đến sau.

47Người thứ nhứt bởi đất mà ra, là thuộc về đất, người thứ hai bởi trời mà ra.

48Người thuộc về đất thể nào, thì những kẻ thuộc về đất cũng thể ấy; người thuộc về trời thể nào, thì những kẻ thuộc về trời cũng thể ấy.

49Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời.

 

Câu ghi nhớ: Truyền Đạo 12:7 và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.”

Suy niệm:  Một cầu thủ đá bóng thường bị huấn luyện viên cho là không xuất sắc. Một ngày nọ đang đấu với một đội bóng vô địch anh ta nhận được điện tín người nhà gởi đến báo tin rằng ông thân sinh vừa từ trần. Cầu thủ cầm điện tín lặng người đi một lúc. Các bạn và huấn luyện viên biết chuyện cũng kiếm lời an ủi. Rồi trận đấu bóng tiếp tục.

Anh chàng vừa biết tin cha từ trần hăng hái đá và chuyền bóng rất là lanh lẹ, hạ lưới bên đối phương nhiều lần và được khán giả tung hô nhiệt liệt. Trận đấu chấm dứt với phần thắng về đội của người vừa mất cha. Huấn luyện viên ngạc nhiên vì tưởng rằng nhận điện tín ấy anh ta sẽ rã rời chân tay không còn tinh thần đá bóng nữa mới phải.

Huấn luyện viên hỏi, thì anh ta nói: “Các bạn không hiểu là phải. Vì cha tôi mù nên mặc dù tôi có đá hay tới đâu cha tôi cũng không biết được. Nhưng cha tôi là người tin Chúa nên khi chết đi cha tôi được sống với Chúa và không còn mù lòa nữa. Chỉ lúc này cha tôi mới thấy tôi chơi bóng mà thôi. Vì vậy tôi cần phải đá hết sức cho cha tôi vừa lòng.”

Người cầu thủ ấy hành động rất là xuất sắc chỉ vì biết rằng cha mình dù mù, nhưng chết đi, về với Chúa là hết mù. Vâng, đúng như thế. Những khiếm khuyết của thân xác chúng ta trong đời này sẽ không còn nữa khi ta về với Chúa. Cuộc đời người tin Chúa đảm bảo là được sống với Chúa.

Bạn thân mến, có bao giờ bạn nghĩ đến cái chết của mình không? Và khi nghĩ như thế bạn có buồn không? Tất nhiên là có, vì chúng ta sống với nhiều ràng buộc, không khỏi lo nghĩ, ưu tư.

Tuy nhiên nếu bạn tin nhận Chúa Giê-xu thì quan điểm của bạn về đời sống sẽ hoàn toàn thay đổi. Bạn sẽ được Chúa ban cho một tấm lòng mới hoàn toàn và bạn có quan niệm khác về cuộc đời.

Bạn không phải bị giải phẫu để ghép tim của người khác, nhưng bạn được Chúa thay đổi con người trên toàn diện. Bạn sẽ sống với hy vọng và hạnh phúc thật.

 

Nguyễn Sinh