BÀI 092: TẬT UỐNG RƯỢU CỦA NGƯỜI LUẬT SƯ

08-05-2018 398

BÀI 092: TẬT UỐNG RƯỢU CỦA NGƯỜI LUẬT SƯ

Đọc Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 5:16-17

6Bởi đó, từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa; và, dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu.

17Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.

 

Câu ghi nhớ: 2 Cô-rinh-tô 5:17

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.

Suy niệm: Nhiều năm trước đây tại Saint Louise một luật sư đến thăm một người tín đồ Tin lành để giải quyết một số vấn đề liên quan đến luật lệ. Trước khi hai người chia tay, người tín đồ nói rằng:

“Tôi vẫn muốn hỏi ông một câu mà chưa dám.”

“Câu gì vậy?” Luật sư hỏi.

“Tôi muốn biết tại sao ông chưa chịu tin nhận Chúa Giê-xu?”

“À tôi có đọc Thánh Kinh và tôi biết rằng người say sưa rượu chè như tôi không vào nước Chúa được.” Ông luật sư trả lời.

“Ông vừa tránh câu hỏi của tôi.”

 “Thực ra tôi nhớ rằng chưa có ai giải thích cho tôi rõ… tin Chúa là phải làm gì đấy thôi.”

Người tín đồ lấy cuốn Thánh Kinh để sẵn trên bàn mở ra đọc một vài khúc nói về việc tin Chúa thì được cứu, và Chúa Giê-xu đã hy sinh thay cho mọi người. Sau đó ông ta nói rằng: “Khi ông bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa của ông thì Chúa sẽ tha tội cho ông và tái tạo cho trở thành một người mới hoàn toàn.”

Người luật sư ấy bằng lòng tin Chúa và cầu nguyện rằng:  “Lạy Chúa Giê-xu, con là một kẻ nô lệ của rượu chè hư hỏng. Bạn con  là người của Chúa đã cho con biết làm sao con được cứu vớt, xin Chúa tha thứ tội cho con và giúp con thắng được tính xấu nghiền rượu này.”

Người luật sư ấy đã được thay đổi thật sự, học thần đạo để sau này trở thành một học giả giải thích Thánh Kinh. Người đó tên là Scofield. Người đã soạn ra cuốn Thánh Kinh và có lời chú giải, ngày xưa cho đến nay vẫn còn giá trị. Đó là cuốn Thánh Kinh Scofield.

Nguyễn Sinh