Suy niệm Lời Chúa »

Bài 063: MỒI CỦA MA QUỶ

16-03-2018 264

Ma quỷ thường cám dỗ chúng ta nắm bắt cho nhiều vật chất, càng nhiểu càng tốt, vì nó cho ta cái ảo giác rằng, có nhiều của cải sẽ an toàn sung sướng hơn. Nhưng khi ta cứ khư khư giữ lấy của cải thì ta đã bị mắc bẫy và bị nó bắt lấy ta.

Bài 062: KIỀM CHẾ LỜI NÓI

15-03-2018 266

Bài 061: GIÁ TRỊ CON NGƯỜI

13-03-2018 270

Trước mắt Chúa thì mỗi một con người đều quan trọng như nhau. Chúa thương yêu tất cả và Ngài cũng đã hy sinh chết thay cho tất cả. Chúng ta nên cảm tạ Chúa vì Chúa đánh giá mỗi người như nhau cả. Chỉ con người mới phân biệt đối xử mà thôi.

Bài 060: SUNG SƯỚNG VỀ NHỮNG ĐIỂU MÌNH KHÔNG CÓ

12-03-2018 286

"Nhưng sự tin kính và sự thỏa lòng là một lợi lớn, vì khi ra đời chúng ta chẳng đem gì theo, khi qua đời chúng ta cũng không thể đem gì theo. Vậy hễ đủ ăn đủ mặc, chúng ta hãy thỏa lòng với những điều ấy." [I Ti-mô-thê 6:6-8]

Bài 059: TỘI PHẠM VÀ BẰNG CỚ

11-03-2018 267

Sâu kín trong tâm hồn chúng ta có một ao ước về một cuộc đời trong sạch, chưa bao giờ lầm lạc, lầm lỗi hay làm những điều sai trái nhơ bẩn. Nhưng ao ước hay hy vọng này chẳng bao giờ đạt đến trong hoàn cảnh của đời sống. Ngay trong nhiều hệ thống tôn giáo người ta cũng không tìm thấy sự giải thoát hay nói theo duy tâm là cứu rỗi.

Bài 058: HY VỌNG

09-03-2018 315

Giá trị của vật chất có nhiều giới hạn. Nhất là sự sống của con người chúng ta. Tiền của là phương tiện cho chúng ta sống. Nhưng giá trị của nó thật tầm thường. Vì không mua được điều quý nhất trên đời đó là sự sống. Trong khi đó niềm tin đặt nơi Chúa là đặt vào chính Nguồn Sống, là tiếp xúc với Sự Sống, nên giá trị vô cùng cao cả.

Bài 057: HÚT THUỐC LÁ

08-03-2018 332

Hút thuôc lá là một tệ trạng cần chấm dứt. Hầu như tất cả mọi người đều công nhận như thế, ngoại trừ những nhà sản xuất thuốc lá và bán thuốc lá. Thuốc lá không hề đem lại một lợi ích nào cho người hút, ngoại trừ một vài cảm giác. Nhưng lại làm hằng trăm thứ tai hại, không những cho bản thân người hút mà còn những người chung quanh nữa.

Bài 056: SUNG SƯỚNG HẠNH PHÚC

06-03-2018 303

Tìm kiếm sung sướng hạnh phúc chẳng khác nào tìm dấu mốc biên giới chia biên cương hai nước, đường ranh giới ấy hoàn toàn vô hình đối với mắt thường. Niềm vui ở khắp chung quanh ta. Niềm vui không phải chỉ là tạo không khí phấn khởi khi hát thờ phượng Chúa hay đi nhà thờ. Niềm vui cũng như sự sống, nó phải là tất cả sinh hoạt của chúng ta. Niềm vui không cần phải tìm kiếm đeo đuổi vì ta không cần tìm điều gì hiện diện ngay chung quanh mình.

Bài 055: THÈM KHÁT CHÂN LÝ

04-03-2018 335

Chúng ta thở mỗi giây, mỗi phút, nhưng nhiều khi không ý thức được mình cần không khí để thở như thế nào. Chỉ nguyên một việc biết cách điều khiển hơi thở cũng đã có thể giúp ta cải tiến nhiều điều cho thân xác chúng ta. Giúp chúng ta chống lại được nhiều tật bệnh và tiết kiệm được năng lượng. Người ta còn bảo rằng: Biết thở giúp ta bớt được buồn phiền nữa. Ai đang buồn phiền chắc cho là không hữu ích.

Bài 054: GIÁ TRỊ

02-03-2018 296

Đời sống có nhiều bất trắc, đổi thay và đau khổ. Chỉ có Chúa Giê-xu mới đem lại giá trị thật. Vì chính Ngài đã làm cho mỗi chúng ta có được giá trị, nếu chúng ta bằng lòng tin nhận và mời Ngài vào làm chủ cuộc đời. Trong Chúa Giê-xu con người được nâng lên một bậc cao hơn nữa trên thang giá trị vì được trở về giao tiếp với Nguồn của mọi Giá Trị là Đấng Thượng Đế.