Suy niệm Lời Chúa »

Bài 309: Tiệc Thánh Trên Mặt Trăng

22-11-2017 192

“Nầy là thân thể Ta vì các con mà phó cho, hãy làm điều nầy để nhớ đến Ta.”

Bài 308: Phớt Lờ Chúa đi

21-11-2017 228

Tưởng tượng bạn là một thầy giáo cấp hai, và có khi giáo sư đại học, bỗng một hôm vào lớp dạy có đông đảo học sinh hay sinh viên, nhưng không ai để ý đến bạn cả.

Bài 307: Tạm Thời

20-11-2017 137

Nhiều lĩnh vực trong đời sống ta cần chú tâm cố gắng trong một thời gian và sau đó gặt hái kết quả lâu bền.

Bài 306: An bình

19-11-2017 141

“2Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài.

Bài 305: Lựa Chọn Thái độ

18-11-2017 199

Hôm nay điều gì đáng quan tâm nhất trong cuộc đời ta? Câu hỏi này đưa đến nhiều câu trả lời tùy thuộc vào nghề nghiệp, việc làm, hoàn cảnh của mỗi người.

Bài 304: Cho máu

17-11-2017 173

Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng, cũng như chính Ngài ở trong ánh sáng, thì chúng ta được tương giao với nhau, và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, tẩy sạch mọi tội của chúng ta.

Bài 303: Trò Chơi Cân Não

-383245 phút 155

Mỗi chúng ta đều có khả năng giữ cho óc làm việc và thích ứng với hoàn cảnh. Một nhà chuyên môn về não học đã khuyến giục mọi người là phải thực hiện những thực tập về cân não cũng như đánh răng và rửa mặt vậy.

Bài 302: Lời hứa hòa bình

15-11-2017 184

"Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Sự bình an Ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi.

Bài 301: Một ngày mới

14-11-2017 164

Nếu bạn đang sống cô đơn hay đau ốm, thì một ngày mới có thể là một ngày nữa bạn phải mang vác gánh nặng của mình, hãy đến nơi Chúa để nhận từ nguồn phước này khả năng để bắt đầu một ngày cùng với Chúa, gánh nặng chia sớt với Chúa sẽ nhẹ hơn bạn ạ.

Bài 300: Hi vọng sống

12-11-2017 171

Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ! Bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hi vọng sống, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Jêsus Christ,