Suy niệm Lời Chúa »

Bài 252: Ân điển và quyền năng

21-09-2017 160

Chúa thường dùng sự yếu đuối của chúng ta để tăng cường sức mạnh và tinh luyện chúng ta về tâm linh.

Bài 251: An nghỉ trong sự chăm sóc của Chúa

20-09-2017 177

Chúa cho họ hay rằng nhiệm vụ chính của Chúa trong trần gian là cứu vớt những kẻ lạc nẻo, xa Chân lý.

Bài 250: Sự trói buộc của tội ác

19-09-2017 178

Nhưng người tù dường như chưa nghe ra tai, cứ đứng yên không làm gì cả. Người lính gác giải thích rằng anh ta được mãn tù rồi, nhưng hắn vẫn đứng yên, không nhúc nhích.

Bài 249: Sống kiên cường

18-09-2017 112

Hai từ “sức mạnh” và “khả năng” là đồng nghĩa và trong sách Đa-ni-ên có thí dụ của cả hai từ này – và cũng có khi thiếu cả hai từ này.

Bài 248: Vâng lời Chúa và hiệu quả

16-09-2017 194

Trong Kinh thánh Tân ước cụm từ “không thể làm được” được dùng nhiều lần, tuy nhiên đó là quan niệm của loài người, đối với Chúa Quyền Năng thì khác

Bài 247: Chúa làm được tất cả

15-09-2017 234

Trong Kinh thánh Tân ước cụm từ “không thể làm được” được dùng nhiều lần, tuy nhiên đó là quan niệm của loài người, đối với Chúa Quyền Năng thì khác

Bài 246: Chúa của cuộc đời bạn

14-09-2017 144

“Chúa” là một từ mà con dân Chúa trên thế giới hay dùng. Theo Hy-lạp ngữ thì Chúa là Kurios, có nghĩa là “chủ, chủ quyền hay thẩm quyền”.

Bài 245: Thời Điểm của Chúa

13-09-2017 128

"Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.”

Bài 244: Mặc khải gây sốc

12-09-2017 183

Sống trong trần gian đầy vấn nạn với biết bao nhiêu đòi hỏi chúng ta phải quyết định, nhiều khi con dân Chúa quên rằng Chúa chỉ đạo hướng dẫn mình.

Bài 243: Lời cầu nguyện được Chúa nghe

11-09-2017 188

Trong đời thường có những người nghi ngờ không tin Chúa vì cầu xin mãi về một vấn đề mà không thấy Chúa trả lời.