Với Cơ Đốc nhân, hy vọng quan trọng đến mức nào?

Hy vọng của Cơ Đốc nhân quan trọng đến mức nào?

Nếu tương lai chúng ta không được Đức Chúa Trời bảo đảm, chúng ta sẽ bắt đầu lo lắng thái quá. Điều này khiến chúng ta sợ hãi tột độ, hoặc cố gắng tự kiểm soát đời mình. Cuối cùng chúng ta chỉ nghĩ về bản thân, tương lai, các vấn đề và khả năng của mình. Điều đó khiến chúng ta không thể yêu thương.

Hy vọng sản sinh ra tình yêu hy sinh quên mình của Cơ Đốc Nhân. Chúng ta để Chúa chăm sóc mình và không cần bận tâm đến việc chăm sóc bản thân. Chúng ta nói: “Lạy Chúa, con chỉ sống vì những người khác mỗi ngày, bởi vì Chúa đang sống vì con.”

Nếu không có niềm hy vọng nơi Đấng Christ, chúng ta sẽ tìm cách tự bảo vệ và tự phát triển bản thân. Nhưng khi tin rằng Đức Chúa Trời luôn chăm sóc mình trong tương lai, chúng ta có thể tự do yêu thương người khác. Khi đó, vinh hiển Đức Chúa Trời sẽ tỏa sáng hơn, vì đó là cách Ngài trở nên sống động giữa thế gian này. 

Khi Đức Chúa Trời khiến chúng ta thỏa lòng đến mức có thể yêu thương người khác vô điều kiện, thì chính Ngài cũng được bày tỏ rõ ràng hơn. Và đó là tất cả những gì chúng ta mong muốn.

Khái niệm “hy vọng” Cơ Đốc

Từ “hy vọng” khác với sự chắc chắn. Chúng ta thường nói: “Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra.”

Từ “hy vọng” trong Kinh Thánh (như trong 1 Phi-e-rơ 1:13 (BTTHĐ) – “Vậy, anh em hãy chuẩn bị tâm trí, hãy tiết độ, đặt hy vọng hoàn toàn vào ân điển sẽ ban cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra”), “hy vọng” ở đây không phải là mơ mộng. Không phải là kiểu: “Không biết điều đó có xảy ra không, nhưng tôi hy vọng nó sẽ xảy ra.” Đó hoàn toàn không phải ý nghĩa của hy vọng Cơ đốc.

Niềm hy vọng của Cơ Đốc nhân là niềm tin vào lời hứa chắc chắn của Chúa; là tin tưởng rằng điều đó sẽ xảy ra bởi vì Đức Chúa Trời đã hứa như vậy.

Làm sao để xây dựng niềm hy vọng nơi Chúa?

Hy vọng là một phần của đức tin. Niềm tin và hy vọng luôn đi đôi với nhau: hy vọng là niềm tin vào tương lai. Vì vậy, phần lớn niềm tin chính là hy vọng.

Kinh Thánh chép: “Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe” (Rô-ma 10:17). Điều này ngụ ý rằng giống như đức tin, hy vọng cũng được khích lệ bởi lời Chúa. Hy vọng đến từ việc nhận biết những lời hứa quý giá vĩ đại của Đức Chúa Trời và chăm nhìn nơi Đấng Christ, Đấng đã hy sinh để bạn nhận được những lời hứa ấy.

Có lẽ, câu quan trọng nhất trong Kinh Thánh đối với tôi là Rô-ma 8:32:

“Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?”

Hy vọng đặt nền tảng vững chắc trong tuyên bố: “Ngài đã không tiếc chính con mình.”

Vì vậy, câu hỏi cốt lõi để xây dựng hy vọng là: Đấng Christ đã làm gì cho tôi trong tình trạng tội lỗi, để tôi khỏi bị phán xét, và làm mọi sự ích lợi cho tôi? Và câu trả lời là: Đấng Christ đã chết vì tôi, sống lại vì tôi, do đó mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều được hoàn thành trong Ngài.

Vì vậy, hãy rời mắt khỏi hoàn cảnh của mình để chăm nhìn nơi Cứu Chúa Jêsus Christ, tập trung và giữ chặt những lời hứa Ngài. Hy vọng đến từ những lời hứa của Đức Chúa Trời, bắt nguồn từ công việc của Đấng Christ.

Bài: John Piper; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://www.desiringgod.org/interviews/what-is-so-important-about-christian-hope)