Danh bạ »

Ban Trị Sự Tổng Hội (2017-2021)

Địa chỉ: 02 Ngõ Trạm, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84 4) 382 88040

Email: vanphongtonghoi@gmail.com

 

Hội trưởng: 

Mục sư Nguyễn Hữu Mạc
 

 

Phó Hội trưởng Nội vụ:

Mục sư Bùi Văn Sản

 

 

Phó Hội trưởng Ngoại vụ:

Mục sư Nguyễn Đức Đồng

 

Phó Hội trưởng Sắc tộc:

Mục sư Nhiệm chức Thào A Páo

 

 

Tổng Thư ký:

Mục sư Hoàng Văn Luân

 

Phó Tổng Thư ký:

Mục sư Phạm Bá Hạnh

 

Tổng Thủ quỹ:

Mục sư Bùi Văn Triệu

 

 

Các Ủy viên Ban Trị sự Tổng Hội:

1. Mục sư Hảng A Xà

2. Mục sư Triệu Phúc Tiến

3. Mục sư Lê Hải Dương

4. Mục sư Nhiệm chức Dương Văn Dinh

5. Mục sư Vàng Văn Dùng

6. Mục sư Nhiệm chức Thào A Tám

7. Mục sư Dương Văn Tuấn

8. Mục sư Nhiệm chức Trương Văn Câu

9. Mục sư Tẩn Văn Diêu

10. Mục sư Hoàng Văn Huy

11. Mục sư Phạm Bá Toàn

 

 

 

Cùng danh mục »