Danh bạ »

Mục sư Bùi Văn Triệu

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Chức vụ: Ủy viên Ban Trị sự Tổng Hội - HTTL Việt Nam (Miền Bắc)

                 Trưởng Ủy ban Mục vụ, Quản nhiệm HTTL Hải Phòng