Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài thứ 14. Thánh-linh trang bị cho chúng ta quyền năng để tôn thờ và phục vụ

23-09-2017 717

Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.  Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào.  Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.  Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa.  Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta. (Ê-phê-sô 5:15-20).

Trong bất cứ công việc nào, dù thích thú đến đâu, cũng một lúc chúng ta cảm thấy đều đều, nhàm chán.  Cũng chính vì thế mà người ta thích đổi việc, đổi môi trường, bè bạn.  Ngay đến thú vui cũng thế, mãi rồi cái gì cũng chán cả.  Thế rồi có người tìm quên lãng hay chán chường trong chén rượu, tệ hơn nữa là ma tuý hay cờ bạc, là những nơi vào dễ khó ra.

Con người trong khuynh hướng phạm tội và lạm dụng những gì Tạo Hóa tạo dựng nên đã làm nhiều điều sai trái để cố giải quyết những nan đề của mình, nhưng càng làm cho vấn đề tệ hại hơn.

Nhưng ân sủng của Đức Chúa Trời không bỏ mặc con người trong chán chường và thất vọng hay trong giải pháp tạm xoa dịu trong cơn say.  Ngài đã đưa Thánh-linh đến để giải cứu chúng ta, những người tin nhận Ngài, ra khỏi chỗ chán chường tuyệt vọng. Rượu không giải quyết nan đề nào cả đâu, nhưng Thánh-linh chính là đáp án cho mọi nhu cầu của chúng ta, vì vậy sứ đồ Phao-lô dạy: "Đừng say rượu vì rượu xiu cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh." (Ê-phê-sô 5:18).

Lời khuyên của sứ đồ Phao-lô rất có cơ sở. Ông đã nhìn thấy bao cảnh say sưa trên các chuyến truyền giáo của ông qua các thủ đô vô đạo trong vùng biển Địa Trung và biết rõ rượu không thể giải quyết vấn đề nào cả. Ông lại cũng đã thấy tận mắt quyền năng của Thánh-linh ngay trong chính đời mình và trong cuộc đời của nhiều tín hữu khác, và biết rằng đáp ứng của Chúa thường là hơn đầy đủ.

Trong lời khuyên của sứ đồ Phao-lô ta tìm được hai điều quan trọng về công việc của Thánh-linh: Thánh-linh giúp chúng ta sống khôn ngoan, và Thánh-linh giúp chúng ta thờ phượng trong niềm hân hoan.  Khôn ngoan và niềm hân hoan là một sự phối hợp khó có thể phá đổ được, nhất là khi ta muốn tìm về ý nghĩa thật của đời sống phức tạp này.

Thánh-linh Giúp Chúng Ta sống Khôn Ngoan

Tràn đầy Thánh-linh là một chủ đề cần phải nghiên cứu và học hỏi. Thường thì Kinh Thánh dùng thành ngữ "tràn đầy Thánh-linh" hay có khi dịch là "đầy dẫy Thánh-linh" để mô tả sức mạnh hay khả năng đặc biệt mà Chúa ban cho người nào để thi hành các công tác đặc biệt nào đó.  Như Bê-xa-lên là người Chúa dùng để vẽ kiểu và thiết lập Đền Thờ Tạm hay Lều Tạm trong đồng hoang, Kinh Thánh ghi: "Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se nữa rằng: Nầy, ta đã kêu tên Bết-sa-lê-ên, con trai của U-ri, cháu của Hu-rơ, trong chi phái Giu-đa.  Ta đã làm cho người đầy dẫy Thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, sự thông sáng, và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ,  đặng bày ra và chế tạo đồ vàng, bạc và đồng,  đặng khắc và khảm ngọc, đẽo gỗ và làm được mọi thứ nghề thợ." (Xuất 31:1-5)  Đây là một người thợ được tràn đầy Thánh-linh để làm các công việc nghệ thuật.

Tương tự như thế, tràn đầy Thánh-linh cũng thường khiến cho một số người nam cũng như nữ trong Kinh Thánh phát ngôn với tri thức, chính xác và có quyền năng vượt xa khả năng bẩm sinh của họ. Ông Giăng, người làm báp-tem, tràn đầy Thánh-linh từ trong lòng mẹ để chuẩn bị cho nghiệp vụ đưa dắt nhiều người Ít-ra-ên trở về với Chúa là Chân Thần của họ (Lu-ca 1:15). Mẹ ông Giăng trước đó đã tràn đầy Thánh-linh khi bà nói những lời cầu phước cho bà Ma-ri, mẹ Chúa Giê-xu (Lu-ca 1:41). Ông Xa-cha-ri, cha của Giăng được tràn đầy Thánh-linh để tuyên bố về ý nghĩa nghiệp vụ của Giăng sau này. (Lu-ca 1:67). Tương tự như vậy, Phi-e-rơ và Phao-lô được tràn đầy Thánh-linh để công bố niềm tin ngay trước áp lực chống đối (Công Vụ 4:8, 13:9).

Nhưng những lời sứ đồ Phao-lô viết cho Hội Thánh Ê-phê-sô thì hơi khác.  Ông không nói đến một trường hợp nào đặc biệt, nghĩa là tràn đầy Thánh-linh  cho một công việc nào đó.  Tại đây ông nói về cuộc sống của chúng ta trong quan hệ với Chúa bình thường. Nghĩa là cuộc sống trong xã hội của chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể sống trong sạch và đầy quyền năng ngay giữa môi trường có âm mưu làm chúng ta nhơ bẩn và yếu nhược.

Sự giúp đỡ của Thánh-linh trong các hoàn cảnh như thế rất là quan trọng. Đây không phải cho một sự việc nhưng thường xuyên như vậy.

Phao-lô viết: "Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu." (Ê-phê-sô 5:15-16). 

Khôn ngoan sử dụng thời giờ.  Đây là một ân tứ Thánh-linh ban cho.  Đây là những lúc chán chường, căng thẳng, nặng nề, có thể trở thành những cơ hội khi Chúa cho chúng ta khôn ngoan sử dụng.  Chúa Giê-xu đã từng biến những giây phút ấy trở thành những cơ hội.

Những giây phút, giờ, ngày tháng và năm có thể trở thành ý nghĩa khi chúng ta xem đó là những cơ hội để phổ truyền tính thương của Chúa. Có những ngày xấu thật, nhưng với khôn ngoan Chúa ban ta vẫn tìm ra được những điều hữu ích.  Những ngày xấu vì chúng do những người xấu sử dụng. Rất tiếc là nhiều khi những người hư hỏng, xấu xa trong đời lại tạo ra những khuôn mẫu, những lối sống cho người ta theo, trong khi đó thì người tin Chúa lại khép kín và không ảnh hưởng mấy đến người chung quanh. Thánh-linh muốn tràn đầy khôn ngoan trên chúng ta để không những chúng ta tránh khỏi sự băng hoại của trần gian nhưng còn khai đường mở lồi cho những thay đổi quan trọng nữa.

Muốn thế chúng ta cần đến khôn khoan thông hiểu ý định của Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết: "Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào." (Ê-phê-sô 5:17)

Người ta thường tìm ý của Chúa, không muốn hành động sai ý Chúa v.v. Những sức ép từ bên ngoài và bên trong ta làm cho chúng ta phải đặt đi đặt lại những ưu tiên, quản chế cách sử dụng thời giờ và khả năng, định cho rõ đâu là giá trị, khuôn đúc nên những mục tiêu. Nhưng điều căn bản vẫn là biết ý chỉ của Chúa và hiểu phương cách áp dụng hay thi hành. Tại đây chúng ta cần Thánh-linh trợ giúp.  Chúa Giê-xu dạy các môn đệ cầu nguyện: "Xin ý Cha được nên dưới đất cũng như trên trời." Chính Chúa Giê-xu cũng sai Thánh-linh đến để giúp chúng ta làm thành lời cầu xin đó. Nghĩa là được tràn đầy Thánh-linh, hiểu được ý chỉ của Chúa và thực hành, cũng như biết sử dụng thời gian cho hữu ích.

Thánh-linh Giúp Chúng Ta Thờ Phượng Vui Vẻ.

Cuộc đời mang nhiều sức ép và buồn chán, nhưng khi Thánh-linh ngự vào tâm hồn ta, ta có thể làm nhiều hơn là những kẻ say rượu. Thánh-linh giúp chúng ta sống khôn ngoan và giúp chúng ta thờ phượng vui vẻ. Những người tín đồ thuở ban đầu họp nhau vui vẻ, có lẽ vui vẻ phấn khởi hơn chúng ta ngày nay, mặc dù họ và chúng ta đều tôn thờ cùng một Chúa từ cõi chết sống lại.  Chúng ta cũng có cùng một Thánh-linh sống với chúng ta và muốn ngự trong chúng ta. Sứ đồ Phao-lô dạy: "Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.  Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa.  Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta. (Ê-phê-sô 5:18-20).

Khi nào Thánh-linh chế ngự đời sống người tin Chúa thì những người ấy có khả năng khuyến khích nhau trong đức tin.  Những thi ca, thánh ca và các bài văn khi sử dụng sẽ đem an ủi và phấn khởi đến cho người nghe. Người tin Chúa không tụng những bài kinh bài kệ mang tính chất huyền bí u mê, nhưng ca hát vui tươi làm cho tâm hồn càng hướng về Chúa nhiều hơn và thêm lòng yêu Chúa. Thánh-linh đưa những âm giai vào lòng người nhạc sĩ và những bài hát khi hát lên làm cho tâm hồn tràn niềm vui và quyền năng.

Thánh-linh tràn đầy trong tâm hồn ta giúp ta ca ngợi Đức Chúa Trời với tất cả tấm lòng. Thánh-linh là một nhà giải phóng.  Giải phóng con người khỏi mọi ràng buộc tội ác và cho người tự do ca ngợi cảm tạ Chúa. Nhưng Thánh-linh không chấp nhận phóng túng, nghĩa là muốn nói gì, muốn hát gì cũng được. Thánh-linh chỉ ưa trật tự.

Chúng ta tự do nhân danh Chúa Giê-xu mà ca ngợi Đức Chúa Trời. Ca ngợi là cảm tạ.  Khi nào ta biết cảm tạ Chúa, ta sẽ thấy chuỗi ngày tẻ nhạt mình sống bớt chán nản hơn. Tình thương của Chúa luôn ở nay, ý chỉ của Chúa luôn tốt lành, và mục đích của Chúa đem lại lợi ích cho chúng ta.

Rượu làm cho người ta quên đời, vui trong chốc lát, nhưng Thánh-linh hiện diện mãi trong ta. Rượu làm cho trí phán xét lu mờ, khiến chúng ta không còn nghĩ được đúng hướng, không thấy rõ vấn đề, không hành động khôn ngoan. Thánh-linh thì khác. Hiểu biết của Ngài thấu đến mọi bí mật của Đức Chúa Trời.  Say rượu là tai hại, đưa đến chỗ mất tự chủ và sa đọa, nhưng nhiệm vụ của Thánh-linh là tích cực, biến đổi chúng ta dần dần cho càng giống Chúa Cứu-thế. Say sưa làm băng hoại xã hội, phân ly gia đình, hư hỏng sự nghiệp, đe dọa cộng đồng; Thánh-linh  hàn gắn thương đau, chỉ đạo cho mọi người hướng về Chúa là Chân Thần, Đấng duy nhất có thể cứu vớt.

Cuộc đời có mặt buồn chán và ai ai cũng cố tìm ra ý nghĩa và thỏa mãn. Hãy xoay hướng về Chúa Thánh-linh.  Ai tràn đầy Thánh-linh là nếm trải thoả mãn thật trong tâm hồn.

Nguyễn Sinh biên soạn!