Bài 271: Kết quả

12-10-2017 426

Đọc Kinh thánh: Ma-thi-ơ 7:15-20

5Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. 16Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? 17Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. 18Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. 19Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi. 20Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được."

Câu căn bản: Ma-thi-ơ 7: 20:  “20Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.”

Suy niệm: Phân đoạn Kinh thánh chúng ta đọc hôm nay có nhiều điều dạy bảo. Dĩ nhiên là cảnh báo về tiên tri giả và kẻ mang lốt chiên mà chính là muông sói cắn xé. Nhưng bài học còn cho mỗi chúng ta, người tin Chúa cũng chính là sứ giả của Chúa. Vì mỗi chúng ta đều làm gương cho người khác, từ thái độ, lời nói cho đến cả lối sống nữa.

Mọi người quan sát chúng ta xem chúng ta có khác gì họ không?

Chúng ta có xứng đáng làm người tuyên xưng danh Chúa hay không?

Chúng ta có kết quả nào hay chỉ sống lý thuyết mà thôi?

Khúc Kinh thánh này dạy chúng ta phải chân chân thành đánh giá cuộc đời thực tế của mình.

Trong Kinh Thánh Tân ước quả trái được dùng trong nhiều hình thức:

1. Đức tính của Chúa thể hiện qua chúng ta.

Ga-la-ti 2:20 : “20Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin vào Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.

2. Quả trái của Thánh Linh.

Ga-la-ti 5:22 :  “22Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ:”

3. Quả trái của cành nho dính liền vào gốc nho.
Giăng 15:5  “5Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.

4. Quả trái của nghĩa cử thiện lành.

Ga-la-ti 6:9 “9Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt.”

5. Quả trái trong cuộc đời mới của những người chúng ta làm chứng hay truyền bá Phúc Âm cho họ.

Gia-cơ 5:19-20 “19Hỡi anh em, trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc cách xa lẽ thật mà có người khác làm cho nó trở lại, 20thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi.

Nguyễn Sinh