Bài 002: Có Thể Biết Ơn Nhưng Không Hành Động Gì Cả

02-01-2018 443

Có thể biết ơn nhưng không có hành động nào cả. 

Câu căn bản: Phi-líp 4:6

Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.

Suy niệm: Có thể chokhông yêu, nhưng không thể yêukhông cho

Nhưng thông thường ai làm ơn cho ta thì ta yêu quý người đó.  Khi đã yêu quý thì muốn hành động cho người ấy vui lòng. 

Đối với Chúa cũng vậy.  Chúa không cần gì cả, nhưng khi ta nhân danh Chúa và cảm tạ Chúa mà hành động tốt đối với người khác là biết ơn Chúa.

Chúng ta không thể nào trả hết ơn Chúa, nhưng chúng ta luôn luôn hành động với lòng yêu Chúa và biết ơn, chúng ta sẽ thỏa mãn hơn.

Ta phải làm gì để tỏ lòng biết ơn Chúa?

1. Ta có thể biết ơn Chúa bằng cách nói.

* Cảm tạ Chúa về những gì Chúa cho mình, cho con cái mình và cho bè bạn, Hội Thánh.

* Cảm tạ nhiều hơn là cầu xin thì sẽ thấy vui hơn và ưa cầu nguyện hơn.  Ca ngợi cảm tạ.  Cùng với mọi người ca ngợi cảm tạ Chúa.

* Cầu nguyện với Chúa luôn là biết ơn Chúa. 

* Cầu nguyện cho công cuộc truyền bá phúc âm cho người Việt Nam là biết ơn Chúa.

2. Nhưng vâng lời Chúa dạy thì Chúa rất vui lòng, vì vậy nên đến với Chúa để học và làm theo lời Chúa dạy.  Phục vụ Chúa là biết ơn Chúa: góp phần trong việc truyền bá danh Chúa: dâng tiền, giúp in truyền đơn đạo, phát thanh Tin Lành. 

3. Nói cho người khác biết về Chúa là biết ơn Chúa.  Gởi truyền đơn cho bạn. E-mail nói về Chúa cho bạn.  Giới thiệu nhà thờ. Giới thiệu phát thanh Tin Lành, Internet Tin Lành.

4. Giúp đỡ người nghèo hèn là biết ơn Chúa.  

            365 ngày cảm tạ Chúa và cả đời hành động vì biết ơn Chúa cũng không đủ.

            Đọc lại câu Phi-líp 4:6

Nguyễn Sinh