Bài 004: Bài Toán Tội Ác

04-01-2018 435

Bài Toán Tội Ác

Đọc Kinh thánh: Rô-ma 1:18-24

18Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật.

19Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi,

20bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được,

21vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.

22Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại;

23họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng.

24Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,

Câu căn bản: Rô-ma 1:22
22Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại;

Suy niệm: Thông thường, khi vào thăm một nhà tù,  ta hay gặp những người tù rất buồn bã và chán nản.  Có người còn tâm sự:  Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình ra nông nỗi này!

Những người tù nói rằng khi bắt đầu vi phạm những luật lệ nhỏ nhoi, họ quyết tâm là sẽ thay đổi lối sống để sẽ không đi đến chỗ tai hại.  Nhưng từ chuyện này dẫn đến chuyện khác, chứng nào vẫn tật nấy và càng ngày càng đi sâu vào con đường tội lỗi.  Tỉnh ra đã thấy mình nằm trong tù với một án tù nhiều năm.  Cuộc đời chán chướng và tuyệt vọng bắt đầu.

Có một điều mà những người phạm tội không chịu suy nghĩ, đó là tội ác không bao giờ ngừng lại ở chỗ nhỏi nhoi và đơn sơ hầu như vô hại.  Tội ác bao giờ cũng gia tăng

Khi người nào vi phạm luật lệ của Chúa thì cũng vậy, định luật về tính cộng và tính nhân sẽ bắt đầu áp dụng.  Một hồi, tất cả các phạm vi khác của đời sống ta sẽ bị tác hại.  Chỉ có những người dại dột mới nghĩ rằng ta có thể giới hạn phạm vi của tội, nghĩa là chỉ phạm tội sơ sơ mà thôi. 

Tội sơ sơ đó sẽ tăng trưởng và trải rộng nếu không có biện pháp giải quyết tích cực.

Đây cũng là điểm Chúa Giê-xu nói đến khi Ngài bảo rằng: 

Nếu mắt ta xui cho ta phạm tội, thì hãy móc mắt mà ném đi;  hễ tay xui cho ta phạm tội thì hãy chặt tay đi.  Chúa có ý bảo rằng, đối với tội ác,  phải có hành động dứt khoát,  không tính toán dài dòng được.

Chúng ta không thể nào đùa dỡn với tội.  Nếu không chịu ăn năn từ bỏ tội, thì cơ hội phạm tội sẽ tiếp diễn và những trừng phạt về tội ta sẽ nhận trong đau đớn tủi nhục.

Nếu bạn chưa tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng Giải Cứu, chắc chắn bạn không thể thoát khỏi vòng vây của tội và nguyên tắc cộng và nhân sẽ áp dụng cho bạn cho đến khi bạn tuyệt vọng.

Xin hãy đến với Chúa Giê-xu để được thanh tẩy tội ác và trở thành con người mới.  Chỉ có con đường này mới đưa ta ra khỏi chỗ phạm tội mà thôi.

Nguyễn Sinh