Bài 049: ĐỊNH NGHĨA ĐỜI SỐNG

24-02-2018 408

Bài 049: ĐỊNH NGHĨA ĐỜI SỐNG

Đọc Kinh Thánh: Ê-phê-sô 2:1-10
1Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình,

2đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch.

3Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác.

4Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta,

5nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ --- ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu ---

6và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ,

7hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ.

8Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.

9Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình;

10vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.

 

Câu ghi nhớ: Ê-phê-sô 1:13 “Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa."

Suy niệm: Có người định nghĩa đời sống là Yêu,Trung trực, Đức tin, và Sự Nhiệt thành.

Thứ nhất là: Yêu

Đời sống có ý nghĩa hay không là còn tùy theo con người. Ta có thứ tình yêu cao quý: nghĩa là thích việc thiện lành, ưa bè bạn tốt, yêu cái hay cái đẹp, thanh tao của khung cảnh sống, của nghệ thuật, của tình người hay không?

Nghệ thuật đòi hỏi say mê lâu dài. Nghệ thuật sống còn cao hơn nữa. Vì có say mê nghệ thuật, nghĩa là yêu, thì mới biết rung động và sáng tạo. Tình yêu giữa con người với nhau và tình yêu nam nữ cũng cần được chân thật, bền chặt. Vì yêu trong tình yêu thật phải hy sinh, hạ mình, không làm hại cho người mình yêu.

Thứ hai là: Trung trực

Đời sống ta có thanh sạch hay không? Hành vi cử chỉ của ta có gì mờ ám chăng? Ta có dám nhìn thẳng vào mọi người vì ta luôn luôn giữ lời hứa, nói lời phải, không dối trá hay không? Ta có ý thức bảo vệ cả những gì không phải do mình sở hữu hay không?

Trong tình yêu phải có đặc tính trung trực, nghĩa là ngay thẳng và trung thành. Nếu tình yêu giả dối thì chỉ làm hại chứ không đem lợi ích gì cho đối tượng.

Thứ ba là: Lòng tin

Ta tin tưởng những gì?

Đối tượng của niềm tin là gì?

Ta có đặt niềm tin vào Chân Thần chưa? Hay ta chỉ mê tín mà thôi? 

Chân Thần sẽ bằng lòng tiếp nhận ta nếu ta hết lòng tin và xin Chân Thần dẫn dắt. Lòng tin rất quan trọng. Vì những người mất lòng tin là những người vô cùng khổ sở. Không có lòng tin vào Đấng Toàn Năng thì cuộc đời sẽ vô nghĩa không thể kéo dài được. Vì lòng tin hướng dẫn ta đến Chúa. Thường thì người nào tin Chúa hết lòng thì cũng sống đời sống tích cực vì biết mục đích của đời mình là gì, và mình phải sống như thế nào cho xứng đáng.

Cuối cùng là Nhiệt thành

Người tin Chúa có hăng say, sốt sắng vì Chúa không?

Sa-lô-môn là một ông vua khôn ngoan của Do-thái ngày xưa đã dạy rằng: “Mọi việc tay con làm được hãy làm hết sức mình, vì âm phủ là nơi con đi đến chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có tri thức hay sự khôn ngoan.” 

Nhiệt thành là tích cực, nghĩa là sau khi đã suy nghĩ kỹ ta bắt tay vào làm một công việc với tất cả nghị lực và khả năng của mình và làm cho trọn. Không nhiệt thành không công việc nào có thể hoàn tất tốt đẹp được. Tuy nhiên cũng cần phải cẩn thận, vì không chừng ta đang hăng kiểu lửa rơm. Nghĩa là chỉ nhất thời, sau đó lại đâu hoàn đấy. Nhiệt thành là sống tích cực trong mọi hoàn cảnh. Người có nhiệt thành là có hy vọng là việc mình làm thành công, nhưng không bao giờ lầm lạc.

Như thế đời sống gồm: Yêu,Trung trực, Đức tin và Nhiệt thành. Thiếu những điều này cuộc đời sẽ hoàn toàn vô lý.

Người theo Chúa phải hết lòng yêu Chúa, trung thành trọn vẹn, hết lòng tin và sống nhiệt thành. Đây chính là một định nghĩa của cuộc đời.

 

Nguyễn Sinh