Bài 061: GIÁ TRỊ CON NGƯỜI

13-03-2018 481

Bài 061: GIÁ TRỊ CON NGƯỜI

Đọc Kinh thánh:Lu-ca 11:1-13

1Có một ngày, Đức Chúa Jêsus cầu nguyện, ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện, cũng như Giăng đã dạy môn đồ mình.

2Ngài phán rằng:

Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha! Danh Cha được thánh; nước Cha được đến;

3xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy;

4xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mích lòng mình; và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ!

5Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Nếu một người trong các ngươi có bạn hữu, nửa đêm đến nói rằng: Bạn ơi, cho tôi mượn ba cái bánh.

6vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người.

7Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng: Đừng khuấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh; ---

8ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng.

9Ta lại nói cùng các ngươi: Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.

10Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ.

11Trong các ngươi có ai làm cha, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá, mà cho rắn thay vì cá chăng?

12Hay là xin trứng, mà cho bò cạp chăng?

13Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!

 

Câu ghi nhớ: Lu-ca 11:13 “Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!"

Suy niệm:  Một công nhân người Anh làm việc trong một hãng chế tạo, sau nhiều năm trông mong nghe tin vợ có thai, anh ta rất mừng. Vì quá vui, anh ta đến xưởng làm, đi khoe với tất cả mọi người. Anh ta bảo, vợ chồng anh đã cầu nguyện mấy năm nay, bây giờ Chúa mới ban cho một đứa con. Nhưng các bạn trong hãng nghe anh ta khoe chỉ cười và còn chế diễu nữa.

Khi đứa bé ra đời, bác sĩ khám nghiệm và cho biết nó bị hội chứng Down, tức là một tật nguyền làm cho con người sinh ra bị chậm chạp và thân hình khác thường. Anh ta đi làm lần đầu tiên sau khi con sinh ra, đắn đo không biết phải khoe với chúng bạn ra sao đây. Anh cầu nguyện: Xin Chúa cho con cái khôn ngoan để nói chuyện với bè bạn hôm nay..

Khi đến xưởng làm, vừa khoe con sinh ra mắc hội chứng Down đã có người chế nhạo: “Ồ thế là Chúa ban cho anh một đứa con mắc tật như thế đó hả?”

Người cha trẻ tuổi đứng lặng yên hồi lâu, thầm xin Chúa bảo mình trả lời như thế nào. Cuối cùng, anh ta đáp: “Tôi rất mừng vì đứa con này Chúa cho tôi chứ không phải cho anh.”

Dĩ nhiên sau đó các bạn đều phải im lặng. Người cha trẻ tuổi này đẵ chấp nhận đứa con tật nguyển như một quà tặng của Chúa và không một lời oán trách.

Trước mắt Chúa thì mỗi một con người đều quan trọng như nhau. Chúa thương yêu tất cả và Ngài cũng đã hy sinh chết thay cho tất cả. Chúng ta nên cảm tạ Chúa vì Chúa đánh giá mỗi người như nhau cả. Chỉ con người mới phân biệt đối xử mà thôi.

 

Nguyễn Sinh