Bài 069: SAI LẦM LỚN NHẤT

24-03-2018 502

Bài 069: SAI LẦM LỚN NHẤT

Đọc Kinh Thánh: Phi-líp 2:5-11

Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có,

6Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ;

7chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người;

8Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.

9Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,

10hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống,

11và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

 

Câu căn bản: Ga-la-ti 2:20 “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi."

Suy niệm: Những người tin nhận Chúa Giê-xu xem việc hành hình Chúa trên Thập Tự giá khi xưa là một sai lầm to lớn nhất trong suốt lịch sử nhân loại. Thế mà trên mỗi nhà thờ họ đều dựng Thập Tự Giá, đeo thập tự bằng vàng như đồ trang sức quý giá và ca ngợi thập tự giá trong các bài hát. Có bao giờ bạn hỏi tại sao người ta lại trọng vọng một biểu tượng đau thương và sỉ nhục như thế không?

Mấy nghìn năm xưa người ta hành hình các kẻ nổi loạn và gian phi trộm cướp bằng hình thức đóng đinh vào cây thập giá và dựng lên giữa đồi núi. Sử sách ghi lại rằng cuộc nổi dậy sau cái chết của vua Hê-rốt Đại Đế trong đất nước Do-thái vào năm thứ tư trước Công Nguyên, lính La-mã  dựng 2000 cậy thâp tự dọc suốt hai bên một con đường trong vùng Ga-li-lê. Trên mỗi thập giá có treo xác của kẻ tạo phản. Mục đích của việc làm này là tạo kinh hoàng cho những ai ưa nổi dậy chống bạo quyền La-mã.

Cái chết của Chúa Giê-xu hoàn toàn khác hẳn. Dĩ nhiên là Chúa cũng phải chịu đau thương như hai nghìn tử tội kia. Nhưng Ngài còn phải chịu một cuộc ruồng bỏ và phải kêu lên: "Chúa ơi! Chúa ơi! Sao Chúa bỏ con?" Chúa Giê-xu kêu lên như vậy vì Ngài là Con của Đấng Thượng Đế và lúc bị hành hình là Ngài đang chịu cơn phẫn nộ của Thượng Đế đối với tội ác của toàn thể nhân loại mà Ngài mang trên thân hình Ngài.

Khi Chúa Giê-xu chết Ngài đã đền trả xong hình án của tội chúng ta, nhân loại phạm. Để biện minh cho việc hy sinh chuộc tội của Chúa Giê-xu trên thập giá, Thượng Đế đã cho Ngài sống lại từ trong cõi chết. Như thế sai lầm to lớn nhất của lịch sử nhân loại lại chính là phương cách giải trừ án phạt tội cho mỗi chúng ta. Cuộc phục sinh của Chúa Giê-xu đảm bảo cho việc chúng ta đắc thắng tử thần. Chính vì thế mà người tin Chúa quý trọng biểu tượng Thập Tự Giá.

 

Nguyễn Sinh