Bài 070: BÔNG HOA BỊ CẮT

26-03-2018 503

Bài 070: BÔNG HOA BỊ CẮT

Đọc Kinh Thánh: Giăng 15:1-11

1Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho.

2Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn.

3Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho.

4Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được.

5Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.

6Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy.

7Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.

8Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: Ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy.

9Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta.

10Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài.

11Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.

 

Câu căn bản: Giăng 15:5 Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.

Suy niệm:  Ai cũng thích những bông hoa đẹp và ưa cắt đem vào nhà cắm vào bình để ngắm nhìn. Những bông hoa thật tươi đẹp bị cắt đi đưa vào bình cắm là sắc đẹp hoa bắt đầu suy giảm cho đến khi tàn tạ và phải bỏ đi. Bông hoa đẹp lúc đó héo tàn và cuống hoa bắt đầu rữa nát. Có người đã ví sánh những bông hoa bị cắt từ trên cây đem cắm vào lọ với người tin Chúa mà sức sống tâm linh đã phai tàn và héo hắt. Những người như thế có thể gọi là tín đồ kiểu hoa đã bị cắt.

Trong thời Chúa Giê-xu thì Chúa đã chỉ vào cây nho trong những vùng Ngài giảng truyền Phúc âm mà nói về cành nho với cây nho. Biểu trưng cho quan hệ giữa người tin Chúa và chính Chúa. Chúa Giê-xu bảo rằng, cũng như cành nho không tự nó kết quả được, những người tin Chúa cũng không thể nào có kết quả gì nếu bị cắt rời khỏi quan hệ với Chúa. Cành nho không có thể nào có một lý cớ để biện minh cho việc phụ thuộc vào thân chính của cây nho cho được kết quả trái.

Chúng ta là người tin nhận Chúa cũng vậy. Quan hệ chặt chẽ với Chúa là điều tự nhiên. Chỉ khi nào cắt đứt quan hệ đó mới là bất thường mà thôi. Bạn muốn là bông hoa trên cành. Cành nho liền gốc, hay hoa héo cành khô vì bị cắt? Dĩ nhiên là không ai muốn như thế, nhưng trong đời sống tâm linh ta có thể đôi lúc rất lạnh nhạt, không quyết định, không xác nhận, mà cũng chẳng phủ nhận, đó là lúc mà cuộc đời tẻ nhạt nhất.

 

Nguyễn Sinh