BÀI 146: Tình Yêu Trường Tồn Bất Diệt

30-08-2018 517

Tình Yêu Trường Tồn Bất Diệt

Đọc Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 13:8

Tình yêu trường tồn bất diệt.”

Câu ghi nhớ: 1 Cô-rinh-tô 13:8

Tình yêu trường tồn bất diệt.”

Suy niệm: Tình thương trong Chúa không phai tàn hay hư hỏng như tình đời. 1 Giăng 4:16 đã ghi: 16Chúng ta biết và tin lòng yêu thương của Thượng Đế. Thượng Đế là Tình Yêu. Ai sống trong tình yêu là sống trong Thượng Đế và Thượng Đế sống trong họ.

Giá trị của tình yêu trong Chúa trường tồn bất diệt không như ân tứ thiêng liêng sẽ phai tàn:

8Các lời giảng thuyết hùng hồn sẽ dứt, tài nói ngoại ngữ sẽ ngưng và tri thức con người sẽ lỗi thời.9Vì tri thức chúng ta còn thiếu sót, tài giảng thuyết cũng bất toàn;10nhưng một khi cái Toàn vẹn xuất hiện, các điều bất toàn sẽ bị đào thải.

Tình yêu mang giá trị vĩnh hằng chứ không phải như ân tứ, chỉ xuất hiện để giáo dục, mạc khải cho đến khi nhiệm vụ mãn nguyện.

Mỗi chúng ta sinh ra đời với ba nhu cầu tình cảm:

  1. Cho và nhận tình thương
  2. Cảm thấy bản thân mình có giá trị đối với chính mình và người khác.
  3. Có ý thức về an ninh.

Khi một cá nhân được thương yêu, thì mọi tình cảm được thỏa mãn và cái neo an toàn vững chắc có thể đương đầu với mọi sóng gió trong đời.

Trần gian cần tình thương tôn trọng phúc lợi của người khác – dù người ấy là một cá nhân trong gia đình hay một nhân vật cao trọng trong xã hội.

Cho đến nay trần gian không có loại tình thương này nên vẫn còn nhiều vấn nạn.

Nguyễn Sinh