BÀI 159: Vương Quốc Ánh Sáng

12-09-2018 280

Vương Quốc Ánh Sáng

Đọc Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:12-14

12Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng:13Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài,14trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.

Bản Thánh Kinh Diễn Ý 1987 dịch ba câu này như sau:

12và luôn luôn cảm tạ Cha thiên thượng. Chúa Cha đã làm cho anh em xứng đáng chung hưởng cơ nghiệp với các thánh đồ trên Nước sáng-láng.13Ngài giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm của Sa-tan, chuyển chúng ta qua Nước của Con yêu dấu Ngài.14Chính Con Ngài đã dùng máu mình cứu chuộc chúng ta và tha thứ tội lỗi chúng ta.

Câu ghi nhớ: Cô-lô-se 1: 13-14

13Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài,14trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.

Suy niệm: Có người đặt câu hỏi: “Điều quan trọng nhất cho một người trên đời là gì?”

Xin trả lời: “Điều quan trọng nhất cho bất cứ người nào trên đời là “được Chúa cứu” Đó là ý nghĩa của câu 14 trên đây.

Nhiều khi bạn tin Chúa lâu năm quên hẳn là mình không sống trong “quyền lực tối tăm của Sa-tan, mà đang sống trong nước sáng láng của Chúa”

Trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5: 4-8, sứ đồ Phao-lô minh định rằng:

4Nhưng, hỡi anh em, anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm.5Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối.6Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè giữ.7Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm.8Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè giữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ.

Chúng ta biết mỗi ngày thế giới có nhiều thay đổi, nhiều biến cố. Tuy nhiên người tin Chúa vì sống trong vương quốc ánh sáng nên không lo sợ gì cả, vì chúng ta sẽ sống vĩnh hằng với Chúa.

Nguyễn Sinh