Vùng Duyên Hải: Hiệp Nguyện Tháng 9/2018

13-09-2018 893

Ngày 10 tháng 09 năm 2018, tại HTTL Nam Định đã diễn ra chương trình Hiệp nguyện các Hội Thánh khu vực miền Duyên Hải, theo định kỳ 2 tháng một lần. Với chủ đề: “Xây Dựng Nhà Chúa”, tham dự chương trình có sự hiện diện của Mục sự Nguyễn Hữu Mạc – Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MB) (diễn giả); Mục sư Nguyễn Thành An – Giáo sư Trường Kinh Thánh Hà Nội, cùng các quý Mục sư, truyền đạo, nhân sự đến từ 7 Hội thánh: HTTL TP Hưng Yên, HTTL Hoàn Dương (Hà Nam), HTTL Thanh Liêm (Hà Nam), HTTL Khả Cảnh (Thái Bình), HTTL TP Thái Bình, HTTL Hoành Nhị (Nam Định), HTTL TP Nam Định.

Phần I: Chương trình bồi linh: Với sứ điệp “Xây dựng nhà Chúa” dựa trên nền tảng Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 3:9-15, diễn giả Mục sư Nguyễn Hữu Mạc.

Phần II: Các Hội thánh khu vực lần lượt chia sẻ những ơn phước và nhu cầu cầu nguyện. Trong hai tháng qua có nhiều ơn phước Chúa đã làm trên các HT khu vực.

Mục sư Hoàng Văn Thành, Trưởng ban Hiệp nguyện cầu nguyện

- Tỉnh Thái Bình: HTTL Thái Bình đã hoàn tất việc đền bù hoa màu cho người dân, đã nhận được phần đất 2.500 m2xây dựng nhà thờ. HTTL Khả Cảnh tăng cường huấn luyện nhân sự, mỗi ngày Hội Thánh được lớn mạnh, có nhiều nhân sự tham gia công việc Chúa.

- Tỉnh Hưng Yên: HTTL Hưng Yên phải chuyển địa điểm cách thành phố 10 km, khó khăn đi lại. Hội Thánh có nhu cầu mua đất, xây dựng cơ sở.

- Tỉnh Hà Nam: HTTL Hoàn Dương tập trung gây dựng điểm nhóm Đồng Văn, hướng đến việc truyền giáo cho công nhân. HTTL Thanh Liêm chuẩn bị Lễ Cảm tạ Chúa và Kỷ niệm 20 năm Thành lập Hội Thánh vào tháng 10. H

Tỉnh Nam Định: HTTL Nam Định đã khôi phục được Trường Chúa Nhật, nhu cầu cần thêm nhân sự phục vụ Chúa. HTTL Hoành Nhị hướng đến mở điểm nhóm tại huyện Xuân Trường và huyện Hải Hậu.

Quý tôi con Chúa cùng hiệp nguyện cho công việc Chúa chung

Vào buổi chiều, có “Hội thảo về Tà giáo”, diễn giả là Mục sư Nguyễn Hữu Mạc. Trong phần hội thảo, Quý tôi con Chúa nhận diện được những tà giáo đang có ở Việt Nam và cách đối phó tà giáo. Qua kỳ hiệp nguyện, Quý tôi con Chúa các Hội thánh khu vực có cơ hội gặp gỡ nhau trong sự vui mừng, thông công, chia sẻ những ơn phước Chúa ban, đem lại sự khích lệ, hiệp một giữa các Hội thánh khu vực. Buổi Hiệp nguyện kết thúc lúc 15h30’ cùng ngày, Quý tôi con Chúa ra về trong sự vui mừng, thỏa lòng.

Tin bài và Hình ảnh: Ban Hiệp Nguyện