Suy niệm Lời Chúa »

Bài 319: Điểm Tựa

04-12-2017 252

Câu nói nổi danh của Archimèdes là: "Hãy cho tôi một chỗ để đứng, tôi sẽ vận chuyển được cả quả đất này." Trong vật lý thì đây là Nguyên Tắc Đòn Bẩy của Archimèdes

Bài 318: Bài học từ câu chuyện ông Giô-na

03-12-2017 219

Ông Giô-na thấy mình rơi vào một hoàn cảnh mà mình hoàn toàn bất lực, nhưng Chúa đã dùng ông ta để đưa một dân tộc vô đạo đến chỗ phải ăn năn tội ác.

Bài 317: Câu hỏi đơn sơ

02-12-2017 208

Trong các ngươi, ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va, nghe theo tiếng của đầy tớ Ngài? Người nào đi trong bóng tối và không có sự sáng thì hãy tin cậy danh Đức Giê-hô-va và nương tựa nơi Đức Chúa Trời mình.

Bài 316: Chữ Hiếu

01-12-2017 190

“12Hãy hiếu kính cha mẹ của con, để con được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho con.”

Bài 315: Quỳ gối

30-11-2017 193

“1Hãy đến hát xướng cho Đức Giê-hô-va, cất tiếng reo mừng cho Vầng Đá cứu rỗi của chúng ta. 2Chúng ta hãy đến trước mặt Chúa với lòng cảm tạ, và reo mừng hát ca ngợi Ngài.

Bài 314: Tự do

29-11-2017 207

Tại sao được trả lại tự do lại phấn khởi hơn là khi trước vẫn sống tự do? Đây là trường hợp rất khó hiểu vì nhiều lý do.

Bài 313: Con người thật của tôi

28-11-2017 169

Dường như đa số chúng ta vẫn phải sống mãi quanh các vấn đề như muốn điều mình không có và lại có điều mà mình không muốn, chính vì thế mà chúng ta thường bất mãn. Chúng ta cũng không hiểu nhiều tình huống trong đời mà mình cho là bất công hay quá đáng.

Bài 312: Thực tế

25-11-2017 215

Dường như đa số chúng ta vẫn phải sống mãi quanh các vấn đề như muốn điều mình không có và lại có điều mà mình không muốn, chính vì thế mà chúng ta thường bất mãn. Chúng ta cũng không hiểu nhiều tình huống trong đời mà mình cho là bất công hay quá đáng.

Bài 311: Thay đổi tên

24-11-2017 200

Tên rất là quan trọng. Cha mẹ thường dành nhiều thời gian tìm và quyết định tên cho đứa con. Có người chưa rõ hài nhi sắp ra đời là con trai hay con gái, vì thế phải lựa hai tên, một trai một gái.

Bài 310: Niềm tin trong thế giới ngày nay

23-11-2017 201

Bất cứ ai ngày nay muốn trình bầy về đức tin trong Chúa trước khán thính giả là những người hoàn toàn không thích nghi với ngôn ngữ của giáo hội và nghĩ rằng họ đang bị kêu gọi hay đến hội họp để cảm nhận một cái gì xa lạ mà mình chưa bao giờ hiểu.