Suy niệm Lời Chúa »

Bài 262: Huấn luyện để đắc thắng

02-10-2017 128

Nhiều người khi gặp thử thách và khó khăn, cho rằng mình đã vi phạm điều gì hay làm việc gì sai trái. Nhưng quan niệm như thế là quên lời dạy của sứ đồ Phao-lô trong việc ví sánh theo Chúa với cuộc đời một vận động viên chạy thi đường dài.

Bài 261: Quyền năng của Thập Tự Giá

01-10-2017 130

Phần Kinh thánh đọc hôm nay trích trong phân đoạn Kinh thánh dạy về Thánh Tiệc, khi Chúa Giê-xu thiết lập một giao ước mới với mọi người tin nhận Ngài.

Bài 260: Tỉa sửa

29-09-2017 161

Quy luật của nhà chuyên trồng hoa hồng là: “tỉa cây cho đến khi thấy gỗ tốt”.

Bài 259: Thời gian thử thách

28-09-2017 149

Giữa cơn bão biển trong đêm tối, họ nghĩ rằng cái chết đã kề. Cơn bão biển chắc đã làm các ngư phủ xa biển cả lâu ngày này vô cùng hoảng sợ.

Bài 258: Sự chỉ đạo của Chúa

27-09-2017 160

Chúa hướng dẫn chúng ta, thường là theo hoàn cảnh. Có lúc con đường coi như hoàn toàn bế tắc; và rồi sau đó sự kiện nhỏ nhoi xẩy ra, đối với người khác không có ý nghĩa gì, nhưng với cái nhìn bằng đức tin thì quả là phước hạnh…

Bài 257: Chúa rèn luyện lính chiến

26-09-2017 166

... muốn có được sức mạnh như thế, chúng ta phải chịu thử thách tôi luyện qua nhiều cơn giông tố của cuộc đời.

Bài 256: Ánh sáng của tình thương

25-09-2017 217

"Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?”

Bài 255: Cứu giúp trong lúc khó khăn

24-09-2017 170

Bạn thân mến, có cơn bão nào đang lay động trong cuộc đời bạn chăng, có thể không do sự sai phạm nào của bạn? Bạn đã chờ đến canh tư mới kêu cứu chăng? Hãy yên lòng!

Bài 254: Dịp tiện cho phước hạnh tương lai

23-09-2017 160

Chúa dùng những trận cuồng phong của đời sống để làm tươi mới và thanh tẩy linh hồn chúng ta, cũng như khi Chúa ban mưa cho cây cối và tỉa sửa các cây Chúa trồng.

Bài 253: Những nỗi khó khăn

22-09-2017 157

Vấn đề đối với con dân Chúa không phải là nếu thử thách đến thì sao, nhưng là phải ứng xử thế nào khi thử thách đến.