Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 12/2: TỘI LỖI LÀ VÔ LỀ LUẬT

Ngày 12/2: TỘI LỖI LÀ VÔ LỀ LUẬT

Ngày 12 tháng Hai

TỘI LỖI LÀ VÔ LỀ LUẬT

Ai phạm tội là làm điều trái với luật pháp,
vì tội lỗi là điều trái với luật pháp.
–1 Giăng 3:4-

Thật là nguy hiểm nếu sống cuộc đời mình mà không có “sợi dây rọi” tâm linh, hay tiêu chuẩn, để nhờ đó bạn phân định đúng hay sai. Lời Chúa là sợi dây rọi đó. Những lề luật tâm linh, giống như các định luật vật lý, có ý được dùng để bảo vệ bạn, chứ không phải kiềm chế bạn. Bạn có thể dùng quyền tự do của mình để thách thức luật lệ về điện năng, nhưng làm như thế có thể khiến bạn mất mạng. Tương tự như vậy, bạn sẽ không phá vỡ được lề luật của Chúa, mà chúng sẽ phá vỡ bạn. Chúa đã lập ra những đạo luật tâm linh và luân lý tuyệt đối mà chúng ta có tự do để phớt lờ, nhưng chúng ta làm vậy là tự lãnh lấy hiểm họa. Những lề luật này tồn tại vô thời hạn. Văn hóa không thay chỗ chúng được. Các hoàn cảnh không loại bỏ chúng được. Lề luật của Chúa tồn tại vĩnh viễn, và chúng sẽ cứu bạn khỏi chết nếu bạn vâng theo chúng.

Bạn có thể cảm thấy lề luật của Chúa kiềm chế và trói buộc bạn. Ngược lại, Lời Chúa bảo vệ bạn khỏi chết đó (Rô-ma 6:23). Ví dụ, khi Chúa phán dạy bạn không được phạm tội ngoại tình, Ngài muốn cho bạn được tự do để kinh nghiệm niềm vui trọn vẹn nhất trong mối quan hệ hôn nhân. Hơn nữa, Ngài biết sự đau lòng tan nát sẽ đến trên bạn, người bạn đời của bạn, con cái bạn, người thân, bạn bè và gia đình hội thánh của bạn nếu bạn vi phạm lề luật này. Lề luật của Chúa quan trọng cho đời sống bạn biết bao! Không có chúng, bạn sẽ bị cướp mất niềm vui thỏa mà Chúa dành sẵn cho bạn. Tội lỗi đang chọn một tiêu chuẩn khác với lề luật của Chúa mà bạn đặt nền tảng cuộc đời mình trên đó. Nếu bạn đang đo lường đời sống mình bằng tiêu chuẩn của những người lân cận, hoặc của xã hội nói chung, thì bạn đang đặt nền tảng cuộc đời mình trên sự vô lề luật, và vô lề luật là tội lỗi.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN