Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 17/4: KHÔNG AI CÓ THỂ NGĂN CẢN BẠN

Ngày 17/4: KHÔNG AI CÓ THỂ NGĂN CẢN BẠN

Ngày 17 tháng Tư

KHÔNG AI CÓ THỂ NGĂN CẢN BẠN
Nhưng trong số những người đã đi do thám xứ trở về
chỉ có Giô-suê con của Nun và Ca-lép con của Giê-phu-nê là còn sống.
(Dân Số 14:38)

Những quyết định và sự bất tuân của người khác sẽ không hủy bỏ được ý Chúa dành cho bạn. Hành động của những người khác sẽ ảnh hưởng đến bạn, nhưng không ai có thể ngăn cản những gì Chúa muốn thực hiện trong và qua bạn. Giô-suê và Ca-lép tin cậy Chúa song vẫn bị buộc phải lang thang trong hoang địa bốn mươi năm vì nỗi sợ hãi và hoài nghi của người khác.
Bạn đã bao giờ cảm thấy rằng có ai đó đang phá hỏng ý Chúa dành cho bạn chưa? Có lẽ ai đó đã kềm giữ bạn không cho làm một công việc hoặc được thăng tiến. Có lẽ chính phủ sẽ không chấp thuận đơn xin của bạn hoặc một ủy ban không đồng ý với đề xuất của bạn. Bạn có tin rằng con người đơn thuần có thể ngăn chặn Thiên Chúa hoàn thành các mục đích của Ngài trong đời bạn không?
Chúa đã làm tất cả những gì Ngài dự định làm trong cuộc đời của Giô-suê và Ca-lép. Sứ mạng chính yếu của Ngài đối với họ không phải là vào Đất Hứa, mà là phục vụ như những lãnh đạo biết yêu kính Chúa đối với dân của họ. Giô-suê và Ca-lép không thể dẫn dắt mọi người nếu chính họ đang ở trong Đất Hứa, trong khi dân chúng vẫn đang lang thang trong hoang địa! Thiên Chúa giữ những nhà lãnh đạo này trong một vị trí mà họ có thể tạo ra ảnh hưởng yêu kính Chúa trên quốc gia của họ, và kết quả là, họ trở thành kiểu mẫu của sự lãnh đạo tinh thần cho các thế hệ mai sau. Mặc dù vậy, cuối cùng Chúa cũng đưa Ca-lép và Giô-suê vào Đất Hứa như Ngài đã phán. Họ đã bị trì hoãn nhưng không bị cản trở. Hãy yên tâm về điều này: Không ai có thể cản trở Chúa thực hiện kế hoạch của Ngài cho cuộc sống của bạn. Một khi Thiên Chúa khởi sự chuyển động một điều gì, không ai có thể chặn nó lại được đâu (Ê-sai 46:11).
(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN