Ngày 7 tháng Năm: Hãy Tiến Lên Và Chiếm Lấy

Ngày 7 tháng Năm

 Hãy Tiến Lên Và Chiếm Lấy

 “Hãy xem, trước mặt là xứ mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em,
sẽ ban cho anh chị em. Hãy đi lên và chiếm lấy như Chúa, Ðức Chúa Trời
của tổ tiên anh chị em, đã hứa ban cho anh chị em. Ðừng sợ hãi và đừng nản lòng.”

-Phục Truyền 1:21-

Một trong những nghịch lý của đời sống người theo Chúa là những quà tặng của Chúa thường đòi hỏi lao động từ phía chúng ta. Chúa đã đưa dân Y-sơ-ra-ên đến Đất Hứa và nói với họ rằng Ngài sắp “trao” nó vào tay họ (Dân Số 13:2). Món quà Đất Hứa nghe rất ly kỳ đối với người Y-sơ-ra-ên cho đến khi họ nhận ra rằng: với món quà ấy, giờ đã đến lúc phải chiến đấu chống lại những người khổng lồ và các thành trì với hào lũy kiên cố! Có lẽ họ đã giả định rằng Chúa sẽ tận diệt các cư dân của vùng đất ấy trước khi họ tiến vào. Lý tưởng nhất cho người Y-sơ-ra-ên là sau đó họ có thể tiến vào một vùng đất trống với nhà cửa và các thành thị đã được xây dựng và sẵn sàng để sinh sống.

Thay vào đó, Chúa lại nói rằng họ phải chiến đấu để chiếm lấy nó. Tuy nhiên, họ sẽ không phải chiến đấu bằng sức mạnh của riêng mình; mà Chúa sẽ hiện diện để chiến đấu cho họ. Chúa sẽ triệt hạ các tường thành, chỉ bảo cho họ chiến lược để đánh bại quân thù, và ban năng quyền cho các dũng sĩ của họ chiến đấu. Người Y-sơ-ra-ên sẽ có một lợi thế linh thiêng trên bất cứ ai họ chống chọi lại, nhưng họ vẫn phải ra trận.

Thật tuyệt vời nếu khi chúng ta trở thành người theo Chúa, Thiên Chúa sẽ đổ đầy tâm trí chúng ta với một kiến thức hoàn chỉnh về Kinh Thánh và với những câu Kinh Thánh đã được nhớ thuộc lòng. Sẽ thật dễ dàng biết bao nếu Chúa đặt vào lòng chúng ta niềm vui thỏa khi dành hằng giờ để cầu nguyện mỗi ngày, và một niềm khát khao không sợ hãi để chia sẻ đức tin của chúng ta với người khác. Nhưng Thiên Chúa không liên hệ với chúng ta theo cách ấy. Thay vào đó, Ngài ban cho chúng ta món quà miễn phí là ơn cứu chuộc của Ngài, và sau đó bảo chúng ta “hãy làm” phần của mình khi nhận ơn cứu rỗi, với lòng run sợ (Phi-líp 2:12b). Bạn có thấy nản lòng vì cuộc sống người theo Chúa khó khăn và thử thách hơn bạn mong đợi không? Đừng như thế. Quà tặng của Chúa cho bạn là quà tặng hoàn hảo, bởi vì qua đó, Chúa cũng làm cho bạn trở nên hoàn hảo (Ma-thi-ơ 5:48; Gia-cơ 1:17).

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)