Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 19/11 – Sự Tha Tội Của Đức Chúa Trời

Ngày 19/11 – Sự Tha Tội Của Đức Chúa Trời

“Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được tha tội” (Ê-phê-sô 1:7)

Hãy cẩn thận về cái nhìn đối với khía cạnh nhân từ của Đức Chúa Trời trong địa vị làm cha của Ngài: Đức Chúa Trời nhân từ và yêu thương và dĩ nhiên Ngài sẽ tha thứ tội cho tôi. Ý nghĩ đó chỉ dựa trên sự xúc động thôi, và không thể tìm thấy bất cứ nơi nào trong Thánh kinh Tân ước. Nền tảng duy nhất mà theo đó Đức Chúa Trời đã có thể tha tội cho chúng ta chính là thảm kịch kinh hoàng của Thập tự giá Đấng Christ. Căn cứ sự tha tội của chúng ta trên bất cứ nền tảng nào khác là một sự xúc phạm vô ý thức. Lý do duy nhất mà qua đó Đức Chúa Trời có thể tha tội cho chúng ta và phục hồi địa vị chúng ta trong ân điển Ngài là xuyên qua Thập tự giá Đấng Christ. Không có con đường nào khác! Sự tha tội, một sự kiện rất dễ dàng cho chúng ta chấp nhận, chính là giá của sự đau thương tại Thập tự giá. Chúng ta chớ nên nhận lấy sự tha thứ tội lỗi, món quà vô giá là Đức Thánh Linh, và sự được nên thánh của chúng ta với một đức tin đơn giản, và kế đó quên hẳn phí tổn lớn lao mà Đức Chúa Trời đã trả để làm cho mọi sự đó trở nên thuộc về chúng ta.

Sự tha tội là một phép lạ mầu nhiệm của ân điển. Tổn phí mà Đức Chúa Trời phải trả là Thập tự giá của Đấng Christ. Để tha thứ tội lỗi, trong khi vẫn chính là Đức Chúa Trời chí thánh, giá phí tổn nầy bắt buộc phải trả. Không bao giờ nên chấp nhận ý kiến về Đức Chúa Trời trong địa vị làm cha của Ngài nếu ý kiến đó không nhìn nhận lẽ thật về sự chuộc tội. Lẽ thật đã được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời là nếu không có sự chuộc tội thì Ngài không thể tha tội – Ngài sẽ mâu thuẫn với bản chất của Ngài nếu Ngài làm điều đó. Phương pháp duy nhất để chúng ta có thể được tha tội tức là chúng ta được đưa trở lại cùng với Đức Chúa Trời xuyên qua sự chuộc tội của Thập tự giá. Sự tha tội của Đức Chúa Trời chỉ có thể xảy ra bên trong lĩnh vực siêu nhiên thôi.

So sánh với phép lạ của sự tha tội, thì kinh nghiệm về sự được nên thánh chỉ là kinh nghiệm rất nhỏ. Sự nên thánh chỉ là một biểu lộ lạ lùng hay một chứng minh về tội lỗi đã được tha trong đời sống con người. Nhưng điều đánh thức tận nơi sâu thẩm của tấm lòng biết ơn của một con người chính là Đức Chúa Trời đã tha tội lỗi cho chính mình. Phao-lô không hề ra khỏi lẽ thật nầy. Một khi bạn nhận thức được mọi tốn kém mà Đức Chúa Trời đã phải trả để tha tội cho bạn, bạn sẽ bị giữ chặt như trong gọng kềm, và bị cưỡng bách bởi tình yêu của Đức Chúa Trời.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN