Ngày 28 tháng Năm: Hân Hoan Trong Lời Chúa

Ngày 28 tháng Năm

Hân Hoan Trong Lời Chúa

Con đã tìm được lời Ngài và con đã ăn nuốt vào lòng;
Lời Ngài trở thành niềm vui của con và là niềm khoan khoái của lòng con,
vì con đã được gọi bằng danh Ngài,
lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của các đạo quân.
-Giê-rê-mi 15:16-

Nếu như bạn nhận được một thư viết tay do nhà lãnh đạo của đất nước bạn hoặc một người nổi tiếng gửi đến, hẳn bạn sẽ lưu giữ nó như một kỷ vật. Một sứ điệp từ Thiên Chúa toàn năng còn quý giá hơn thế biết bao!

Đôi khi chúng ta thấy mình rơi vào những hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Đây là trường hợp của Ma-ri và Ma-thê khi họ đang đau buồn về cái chết của người anh trai La-xa-rơ. Vào những thời điểm như thế, một lời nói từ Chúa Giê-su có thể mang lại rất nhiều phấn khởi (Giăng 11:41-45). Những lần khác khi Chúa Giê-su lên tiếng, những lời của Ngài mang theo sự sửa dạy. “Hãy lùi ra sau Ta, Sa-tan!” (Ma-thi-ơ 16:23) và “Hỡi người yếu đức tin!” (Ma-thi-ơ 14:31) dường như chẳng mang lại niềm vui nào. Tuy nhiên, Giê-rê-mi nói rằng Lời Chúa đã mang lại niềm vui cho ông.

Thật là quá sức tưởng tượng của con người khi nghĩ rằng Thiên Chúa toàn năng và thánh thiện lại nói chuyện trực tiếp với chúng ta! Đúng là một đặc ân khi Ngài quan tâm đến mức thách thức những suy nghĩ hoặc các thực hành có tính phá hoại của chúng ta. Cho dù những lời của Ngài đang khen ngợi chúng ta hay sửa phạt chúng ta, chúng ta nên coi đó là niềm vui khi nhận được những lời có sức thay đổi cuộc sống từ Sư Phụ của mình!

Mỗi khi chúng ta chuẩn bị thờ phượng Chúa, chúng ta phải thờ phượng với dự đoán rằng Chúa toàn năng có thể sẽ phán với chúng ta điều gì đó. Bất cứ khi nào chúng ta mở Kinh Thánh, chúng ta nên mong đợi rằng Chúa sẽ phán với chúng ta điều gì đó trong thời gian chúng ta ở với Ngài. Chúng ta phải quan tâm đến những gì Chúa sẽ phán với mình trong thời gian cầu nguyện nhiều hơn là những gì chúng ta dự định thưa với Ngài.

Khi bạn nhận được một lời từ Chúa, dù đó là lời khen ngợi hay sửa trị, hãy xem đó là niềm vui được Chúa toàn năng phán với bạn.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)