Thứ Bảy, Tháng Sáu 22, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 16/07: CHÚA TÔN TRỌNG NHỮNG AI TÔN KÍNH NGÀI

TNHN 16/07: CHÚA TÔN TRỌNG NHỮNG AI TÔN KÍNH NGÀI

CHÚA TÔN TRỌNG NHỮNG AI TÔN KÍNH NGÀI

“Vì hễ ai tôn kính Ta, Ta sẽ tôn trọng người ấy,
nhưng ai khinh bỉ Ta, kẻ ấy ắt sẽ bị khinh khi.”
1 Sa-mu-ên 2:30b

Một trong nhiều sự thật của vương quốc Chúa là nếu chúng ta tôn kính Chúa, Ngài sẽ tôn trọng chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta dám đối xử vô lễ với Ngài, chúng ta sẽ bị xem như là nhỏ nhất trong vương quốc Ngài. Bạn là người chủ động trong việc này. Sự đáp ứng của chúng ta đối với Chúa sẽ quyết định sự đáp ứng của Ngài đối với chúng ta.

Hê-li từng là thầy tế lễ của Y-sơ-ra-ên trong nhiều năm, và ông biết những tiêu chuẩn của một đời sống công chính mà Chúa đòi hỏi. Tuy vậy Hê-li phải đối diện với một tình thế lưỡng nan, vì các con trai của ông đang sống trực tiếp nghịch lại Chúa. Là một người cha, Hê-li phải quyết định ông sẽ phải tôn trọng ai. Ông không thể nào vừa tôn cao Thiên Chúa, Đấng ông phụng sự, vừa chiều ý các con trai vô đạo đức và không yêu kính Chúa. Tiếc thay Hê-li đã chọn tôn trọng các con trai mình, bởi ông đã không bắt buộc hành vi của chúng phải theo đúng các tiêu chuẩn của Chúa. Hê-li hẳn đã biện hộ rằng ông vẫn yêu Chúa, nhưng ông lại không thể cùng gia đình mình tôn kính Chúa. Dẫu vậy, Chúa xem cách hành xử của Hê-li khác với cách ông nghĩ (1 Sa-mu-ên 3:13-14). Trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, Hê-li cho thấy rõ tấm lòng của ông khi ông không tôn kính Chúa qua cách ông đối xử với các con mình. Đây là lý do Chúa đã trừng phạt Hê-li và các con của ông cách nghiêm khắc (1 Sa-mu-ên 4:17-18).

Chúa không vui lòng nếu bạn ca ngợi Ngài ở nhà thờ, nhưng lại không làm như thế tại nơi làm việc của bạn. Thật không thể chấp nhận được việc bạn tôn kính Chúa khi ở bên anh chị em tín hữu, nhưng không tôn kính Ngài khi ở nơi trường học hoặc làng xóm của mình. Chúa đòi hỏi bạn tôn kính Ngài cách trọn vẹn, qua lời nói, qua hành động, và qua nếp sống của bạn. Nếu bạn tôn kính Ngài, Ngài sẽ tôn trọng bạn.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN